Navigacija

prof. dr Dragan Gačić
vanredni profesor

Šumarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
vanredni profesor 18. maj 2016.

Predmeti

Šumarski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MŠ10OGRA Gajenje divljači u ograđenim prostorima
MŠ10OTVL Gajenje divljači u otvorenim lovištima
MŠ13UDIV Uzgoj divljači
MŠ19GAJD Gajenje divljači
MŠ19EKOD Ekologija divljači
Akademske studije prvog ciklusa
OŠ07LOVS Lovstvo
OŠ13EKOD Ekologija divljači
OŠ13LOVS Lovstvo