Navigacija

Mirjana Marković

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

1C13EOS1085 Održivi razvoj i životna sredina
1C13EOS1091 Upravljanje otpadom
1C07EOS664 Upravljanje otpadom
1C07HOS207 Zaštita životne sredine
1C13POS1028 Upravljanje čvrstim otpadom
1C13GOS31 Geografske osnove zaštite životne sredine
1C13GNS31 Geografske osnove zaštite životne sredine

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Uloga lokalne samouprave u uspostavljanju integralnog sistema upravljanja otpadom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu – Geografski fakultet
  Publikacija Lokalna samouprava u planiranju i uređenju prostora i naselja
  Godina 2018
  Autori Dušica Pešević i Mirjana Marković
  Strana od 529
  Strana do 535