Navigacija

Predrag Ćeranić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
Uža naučna/umjetnička oblast Bezbjednost nauke
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK16CVZ Civilna zaštita
OBK16OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBN Osnove bezbjednosnih nauka
OBK16SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite