Navigacija

doc. dr Predrag Ćeranić
docent

Nastavnik - II-4
Fakultet bezbjednosnih nauka
051/333-603
Uža naučna/umjetnička oblast Bezbjednost nauke
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Fakultet bezbjednosnih nauka

OBK09OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK09OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBDS Obavještajno bezbjednosna djelatnost i službe
OBK16OBM Opšti i bezbjednosni menadžment
OBK16OBN Osnove bezbjednosnih nauka
OBK09SBZ Sistem bezbjednosti i zaštite
OBK16CVZ Civilna zaštita

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na terorizam

  Časopis Politika nacionalne bezbednosti
  Godina 2017
  Autori Mile Šikman i Predrag Ćeranić
  Broj 1/2017
  Strana od 75
  Strana do 96
  Veb adresa http://www.pnbips.edu.rs/dokumenti/pnb12017.pdf

Projekti

Razvoj master kurikuluma za upravljanje rizicima od prirodnih katastrofa u zemljama Zapadnog Balkana (NatRisk)

Opšti cilj projekta: Obrazovanje eksperata za prevenciju i upravljanje prirodnim katastrofama u regionu Zapadnog Balkana na osnovu nacionalnih i politika Evropske Unije. Posebni ciljevi projekta su: • Identifikacija prirodnih katastrofa kojima treba upravljati u regionu Zapadnog Balkana i svih aspekata prevencije i posledica kako bi se definisale konkretne kompetencije budućih stručnjaka...

Broj projekta 8302101
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Fakultet bezbjednosnih nauka
Rukovodilac doc. dr Darko Paspalj
Projektni tim Radoslav Ivaniš
Slavica Maksimović
Milica Sikimić, ma
doc. dr Mile Šikman
doc. dr Predrag Ćeranić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.09.2019.
Vrijednost projekta 158361.6 BAM