Navigacija

Lidija Bojinović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gudačke instrumente
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Reprodukcija muzike asistent 11. jul 2018.