Navigacija

Dijana Duronjić
asistent

Saradnik - II-5
Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet, kancelarija 022

051/430-026
Uža naučna/umjetnička oblast Računovodstvo i revizija
Datum izbora u zvanje 21. decembar 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

1FR Finansijsko računovodstvo
O14FRA Finansijsko računovodstvo