Navigacija

Saša Karakaš
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Montaža
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13DRKMON4 Montaža 4
13DMMON4 Montaža 4
13DMMON8 Montaža 8
DURKMON4 Montaža 4
13DMMZV1 Montaža zvuka 1
13DMMZV2 Montaža zvuka 2
13DMMZV3 Montaža zvuka 3
13DMMZV4 Montaža zvuka 4