Navigacija

Saša Karakaš
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Montaža
Datum izbora u zvanje 24. novembar 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13DRKMON1 Montaža 1
13DMMON4 Montaža 4
13DRKMON4 Montaža 4
13DMMZV1 Montaža zvuka 1
13DMMON8 Montaža 8
13DMMZV2 Montaža zvuka 2
13DMMZV4 Montaža zvuka 4
DURKMON4 Montaža 4
13DPRMON1 Montaža 1
13DMMZV3 Montaža zvuka 3
13DMMON1 Montaža 1

Fakultet političkih nauka

N-42 Novinarstvo u audio-vizuelnim medijima