Navigacija

Dragana Milisavić
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza)
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B02303 Fizička hemija I
B02403 Fizička hemija sa koloidnom hemijom

Prirodno-matematički fakultet

1C16HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije
1C10TNS993 Hemija 2
1C07HNS878 Viši kurs fizičke hemije
1C07HNS408 Školski ogledi u nastavi hemije

Projekti

Studija o prisustvu i sadržaju teških metala (Pb, Cd, As, Co, Ni, Cr, Hg) i konzervanasa u kozmetičkim proizvodima na tržištu Republike Srpske primjenom AAS, HPLC, UV/VIS spektrofotemetrije

Pored mnoštva supstanci koje sadrže kozmetički proizvodi, teški metali i konzervansi su široko rasprostranjeni. Konzervansi se dodaju brojnim kozmetičkim proizvodima sa ciljem da spriječe rast mikroorganizama. Zadatak konzervanasa je da osiguraju trajnost proizvoda...

Broj projekta 8307101
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Dijana Jelić
Projektni tim doc. Mirjana Đermanović
Savka Janković
doc. mr Dijana Mihajlović
mr Vesna Antunović
Ljubica Bojanić
Dragana Milisavić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2015.
Završetak projekta 01.12.2016.
Vrijednost projekta 17400.0 BAM