Navigacija

Dijana Đeorđić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta fizika
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

16-B10THF Tehnička fizika

Šumarski fakultet

OP15TFIZ Tehnička fizika