Navigacija

mr Milan Gajić
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Dramaturgija (scenario)
Datum izbora u zvanje 23. jun 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

DUPRD7 Pozorišna i radio dramaturgija 7
13DDFTVS2 Filmski i TV scenario 2
13DPRD6 Pozorišna i radio dramaturgija 6
13DPRD5 Pozorišna i radio dramaturgija 5
13DPRD7 Pozorišna i radio dramaturgija 7
13DDFTVS1 Filmski i TV scenario 1
13DPRD1 Pozorišna i radio dramaturgija 1
13DDFTVS6 Filmski i TV scenario 6
13DPRD2 Pozorišna i radio dramaturgija 2