Navigacija

Vanja Vidović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
  • Medicinski fakultet-Katedra za humanu genetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Humana genetika viši asistent 18. jul 2016.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18HG Humana genetika
ISM07HG Humana genetika
ISS07HG Humana genetika
ISF07BG Biologija sa genetikom
ISF19BHG Biologija sa humanom genetikom
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ16OHG Osnove humane genetike
OMLD18BĆHG Biologija ćelije sa humanom genetikom
OFT18OHG Osnove humane genetike

Projekti

Analiza genoma primjenom erej komparativne genomske hibridizacije (aCGH) kod djece sa facijalnom dismorfijom, psihomotornim zaostajanjem u razvoju i multiplim kongenitalnim anomalijama

ermin zastoj u razvoju obiično se upotrebljava kada je riječ o pacijentima mlađim od 5 godina, dok se termin mentalna retardacija koristi ukoliko je IQ manji od 70, što znači da se većina ovakvih dijagnoza postavi u ranoj mladosti. Dijagnoza se bazira na motornom, govornom, kognitivnom i socijalnom zastoju (Uwineza i sar., 2014). ..

Broj projekta 1257011
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Stojko Vidović
Projektni tim dr Dragana Šnjegota
Biljana Jekić
Milka Grk
mr Irina Milovac
mr Maja Šibarević
Tatjana Damnjanović
Nela Maksimović
Vanja Vidović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM