Navigacija

doc. Jasna Grahovac, ma
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 23. jun 2016.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIOB1 Oboa 1
13MKDAI2 Analiza interpretacije 2
13MIČLOD1 Čitanje s lista i orkestarske dionice 1
13MIAI1 Analiza interpretacije 1
13MIČLOD2 Čitanje s lista i orkestarske dionice 2
13MSPAI2 Analiza interpretacije 2
13MIOB2 Oboa 2
13MIAI2 Analiza interpretacije 2
13MTPAI2 Analiza interpretacije 2
13MTPAI1 Analiza interpretacije 1
13MSPAI1 Analiza interpretacije 1
13MKDAI1 Analiza interpretacije 1