Navigacija

Jelena Vuković
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za eksperimentalnu fiziku
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku fiziku
 • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za opštu fiziku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Eksperimentalna fizika asistent 16. maj 2016.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C07BOS220 Fizika
1C07FNS320 Osnovi atomske fizike
1C07FNS390 Fizika atoma i molekula
1C07FOS320 Osnovi atomske fizike
1C07FOS334 Obrada rezultata mjerenja
1C07FOS378 Metode mjerenja
1C07FOS380 Osnovi strukture materije
1C07FOS390 Fizika atoma i molekula

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Elastic electron scattering cross sections for triethyl phosphate molecule at intermediate electron energies from 50 eV to 250 eV

  DOI 10.1140/epjd/e2019-90631-1
  Časopis EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D
  Godina 2019
  Autori Jelena Maljković, Jelena Vuković, Károly Tökési, Branko Predojević i Bratislav Marinković
  Volumen 73
  Broj 269
  Strana od 27
  Strana do 31
  Veb adresa https://epjd.epj.org

Radovi sa skupova

  Elastic electron scattering from methane molecule in the energy range from 50-300eV

  Naučni skup 13th European Conference on Atoms Molecules and Photons (ECAMP13)
  Publikacija ABSTRACT BOOK,
  Godina 2019
  Autori Jelena Maljković, Jelena Vuković, Károly Tökési, Branko Predojević i Bratislav Marinković
  Strana od 319
  Strana do 319
  Veb adresa https://www.ecamp13.org/node/31

  Elastic electron scattering by triethyl phosphate molecule – experimental and theoretical study

  Naučni skup 7th International Conference on Many Particle Spectroscopy of Atoms, Molecules, Clusters and Surfaces
  Publikacija Programme and Book of Abstracts, Invited Lecture I14
  Godina 2018
  Autori Jelena Vuković, Bratislav Marinković, Branko Predojević, Károly Tökési i Jelena Maljković
  Strana od 14
  Strana do 14

Projekti

Elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trietil fosfata

Cilj projekta je mjerenje diferencijalnih presjeka za elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trimetil fosfata. U mjerenjima se za obe mete koristi metod ukrštenih mlazeva. Koriste se dva uređaja, elektronski spektrometri ESMA i UGRA. Spektrometri se nalaze u Institutu za fiziku u Beogradu. Eksperimentalno istraživanje interakcije između elektrona i atoma bizmuta daje moguće odgovore...

Broj projekta 1259028
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Predojević
Projektni tim Nemanja Rakić, ma
Stefan Ivanović
Jelena Miljković
Bojan Pavičar
Jelena Vuković
Dijana Đeorđić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM