Navigacija

mr Nina Govedar
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 11

051340124
lokal 124
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Filološki fakultet

09IMSJ2 Metodika srpskog jezika 2
15RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
09SMNSK Metodika nastave srpske književnosti
09SMNSJ Metodika nastave srpskog jezika
12SMNSJK1 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 1
09IMSJ1 Metodika srpskog jezika 1
12RMNSJK Metodika nastave srpskog jezika i književnosti
12SMNSJK2 Metodika nastave srpskog jezika i književnosti 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Funkcija ponavljanja u romanu "Crveni petao leti prema nebu" Miodraga Bulazovića ili "očovječenje"

  Časopis NOVA ZORA-časopis za književnost i kulturu
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 53-54
  Strana od 146
  Strana do 151

  Tumačenje Disove "Nirvane" u kontekstu ciklusa "Tišine"

  DOI 10.7251/PNSJK1706129G
  Časopis Prilozi nastavi srpskog jezika i književnosti
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Broj 6
  Strana od 129
  Strana do 141

  Funkcija rituala u djelu Miodraga Bulatovića

  DOI 10.21618/fil1613325g
  Časopis Filolog
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Broj 13
  Strana od 325
  Strana do 339
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/filolog/index

Radovi sa skupova

  Gonzo ili rađanje literature iz bunta

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  DOI 070(729.1)"1960/1970"
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rock'n'Roll
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 555
  Strana do 560

  `Lice i naličje - slika drugog u romanu "Knjiga o Milutinu" Danka Popovića

  Naučni skup Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Publikacija Prvi svjetski rat: odraz u jeziku, književnosti i kulturi
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 81
  Strana do 87

  Željeznica, književnost i film: Bohumil Hrabal "Strogo kontrolisani vozovi"

  Naučni skup Železnica, književnost i film
  Publikacija Železnica, književnost i film: zbornik radova
  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 295
  Strana do 304

  Funkcija groteske u građenju slike rata u romanu "Krila" Stanislava Krakova

  Naučni skup Srpski jezik, književnost, umetnost
  Publikacija Srpski jezik, književnost, umetnost: zbornik radova, knj. 2: Rat i književnost
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 315
  Strana do 320

  Karnevalsko u Ćopićevom klancu priča "Glava u klancu noge na vrancu"

  Naučni skup Branko Ćopić
  Publikacija O Branku Ćopiću: zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 337
  Strana do 344

Ostali radovi

  Od priloga do rječnika. Izdavački poduhvat decenije

  DOI 10.21618/fil1715405g
  Godina 2017
  Autori Nina Govedar
  Strana od 405
  Strana do 407

  Crnjanski i njegovo djelo

  Godina 2016
  Autori Nina Govedar
  Strana od 333
  Strana do 338

  Evrointegracije i mi

  DOI 10.7251/rad1715641g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 641
  Strana do 646

  Koncert za četiri violine

  DOI 10.7251/fil1511328g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 328
  Strana do 330

  Beograd-Melburn: Transkulturno

  DOI 10.7251/fil1512320g
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 320
  Strana do 323

  Razmišljena knjiga

  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 327
  Strana do 329

  O svadbenim pjesmama u našoj usmenoj tradiciji

  DOI 10.7251/PNSJK0115199G
  Godina 2015
  Autori Nina Govedar
  Strana od 199
  Strana do 203

  O oblicima srpskog postmodernizma

  DOI 10.7251/fil1409346g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 346
  Strana do 348

  Komparatistika u Srba

  DOI 10.7251/fil1410273g
  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 273
  Strana do 278

  Književno-istoriografski kolaž Gorana Maksimovića

  Godina 2014
  Autori Nina Govedar
  Strana od 359
  Strana do 365

  Obala nezaborava

  Godina 2013
  Autori Nina Govedar
  Strana od 379
  Strana do 382