Navigacija

Olivera Ševo
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 13

051/339-016
lokal 116
Uža naučna/umjetnička oblast Krivično pravo i krivično procesno pravo
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS13MKP Međunarodno krivično pravo
OS07KSP Kriminologija sa penologijom
OS07MKP Međunarodno krivično pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  THE NEVERENDING STORY OF AL HUSIN AND BOSNIA AND HERZEGOVINA: FROM EL-MUJAHEDIN TO FREEDOM?

  DOI 10.22190/FULP1701057P
  Časopis Facta Universitatis, Series: Law and politics
  Godina 2017
  Autori Igor Popović i Olivera Ševo
  Strana od 057
  Strana do 069