Navigacija

Robert Švraka
asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 25

051/339-036
lokal 136
Uža naučna/umjetnička oblast Teorija prava i države
Datum izbora u zvanje 24. decembar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07TDP Teorija države i prava
OS11PRE Pravna etika