Navigacija

Andrijana Stokić Penda
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 3. septembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PS1-EJ11I Engleski jezik 1
F1-EJ2I Engleski jezik 2
SJEJ1111 Strani jezik 1 - Engleski jezik 1
F1-EJ11O Engleski jezik 1
PS1-EJ12I Engleski jezik 2
SJEJ2112 Strani jezik 2 - Engleski jezik 2