Navigacija

Andrijana Stokić Penda
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 3. septembar 2015.