Navigacija

mr Andrijana Stokić Penda
nastavnik stranog jezika i vještina

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – engleski jezik
Datum izbora u zvanje 3. septembar 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ1-16-EJ Strani jezik I - Engleski jezik
EJFZF2-07 Engleski jezik II
SJ2-16-EJ Strani jezik II : Engleski jezik
PS1-EJ12I Engleski jezik 2
F1-EJ11O Engleski jezik 1
SJEJ1111 Strani jezik 1 - Engleski jezik 1
EJFZF Engleski jezik
PS1-EJ11I Engleski jezik 1
SJEJ2112 Strani jezik 2 - Engleski jezik 2
EJFZF1-07 Engleski jezik I
F1-EJ2I Engleski jezik 2