Navigacija

Svjetlana Kovačević, ma
asistent

051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2332 Kućna automatizacija
2250 Linearna elektronika
2242 Uvod u elektroniku
1007 Specijalizovani mikroračunarski sistemi
1038 Biomedicinski sistemi
2342 Biomedicinska elektronika

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS862 Osnovi elektronike
1C07FOS388 Fizička elektronika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Logatome intelligibility analysis of the FM demodulated signal

  Naučni skup International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN
  Godina 2017
  Autori Svjetlana Kovačević, Jovan Galić i Tatjana Pešić-Brđanin
  Strana od TEI1.6 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://www.etran.rs/common/pages/proceedings/IcETRAN2017/TEI/IcETRAN2017_paper_TEI1_6.pdf

  Logatomska razumljivost FM demodulisanog signala

  Naučni skup Symposium Infoteh
  Publikacija Proceedings of Symposium Infoteh
  Godina 2016
  Autori Svjetlana Kovačević, Tatjana Pešić-Brđanin i Jovan Galić
  Strana od 344
  Strana do 348