Navigacija

Svjetlana Kovačević
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

OGD09EUG Elektronika u geodeziji

Elektrotehnički fakultet

2242 Uvod u elektroniku
2250 Linearna elektronika
2342 Biomedicinska elektronika
2332 Kućna automatizacija
2228 Osnovi računarske tehnike

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS388 Fizička elektronika
1C07FOS862 Osnovi elektronike