Navigacija

Svjetlana Kovačević
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektronika i elektronski sistemi
Datum izbora u zvanje 2. mart 2016.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2332 Kućna automatizacija
2242 Uvod u elektroniku
2228 Osnovi računarske tehnike
2342 Biomedicinska elektronika
2250 Linearna elektronika

Prirodno-matematički fakultet

1C07FOS388 Fizička elektronika
1C07FOS862 Osnovi elektronike

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Logatome intelligibility analysis of the FM demodulated signal

  Naučni skup International Conference on Electrical, Electronic and Computing Engineering - IcETRAN
  Godina 2017
  Autori Svjetlana Kovačević, Jovan Galić i Tatjana Pešić-Brđanin
  Strana od TEI1.6 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://www.etran.rs/common/pages/proceedings/IcETRAN2017/TEI/IcETRAN2017_paper_TEI1_6.pdf