Navigacija

Tijana Malinović
asistent

Saradnik - II-5
Tehnološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektrohemijsko inženjerstvo
Datum izbora u zvanje 30. septembar 2015.

Predmeti

Tehnološki fakultet

B24803 Projektovanje procesa u hemijskoj industriji
B23602 Korozija i zaštita materijala
B23504 Elektrohemijsko inženjerstvo

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Consumption of energy and electrode material at electrocoagulation phosphate from wastewater

  Naučni skup 6th ISE Satellite Student Regional Symposium on Electrochemistry
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2016
  Autori Borislav Malinović i Tijana Malinović
  Strana od 38

  Phosphate Removal from Wastewater by Electrocoagulation Process using Aluminium Electrode

  Naučni skup 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society
  Publikacija 53rd Meeting of the Serbian Chemical Society Proceedings
  Godina 2016
  Autori Borislav Malinović, Suzana Gotovac-Atlagić, Tijana Malinović, Natalija Bjelajac i Aleksandra Milovanović
  Strana od 34
  Strana do 38