Navigacija

Duško Gatarić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2237 Programski jezici 1