Navigacija

Sonja Lero
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

PVKG123 Kultura govora
KG123 Kultura govora i pismenosti
KG123-10 Kultura govora i pismenosti

Filološki fakultet

12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
09NJSJ3 Srpski jezik III
09IFSJ Fonetika srpskog jezika
09IFSJA Fonologija srpskog jezika sa akcentologijom
09NJSJ2 Srpski jezik II
09NJSJ4 Srpski jezik IV
09NJSJ1 Srpski jezik I