Navigacija

Sonja Lero
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

KG123-10 Kultura govora i pismenosti
PVKG123 Kultura govora
KG123 Kultura govora i pismenosti

Filološki fakultet

09NJSJ3 Srpski jezik III
09IFSJA Fonologija srpskog jezika sa akcentologijom
09IFSJ Fonetika srpskog jezika
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
09NJSJ4 Srpski jezik IV
09NJSJ1 Srpski jezik I
09NJSJ2 Srpski jezik II