Navigacija

Sonja Lero Maksimović
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 13

051340121
lokal 121
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 26. mart 2015.

Predmeti

Filozofski fakultet

KG123 Kultura govora i pismenosti
KG123-10 Kultura govora i pismenosti
PVKG123 Kultura govora

Filološki fakultet

09NJSJ2 Srpski jezik II
09IFSJ Fonetika srpskog jezika
09IFSJA Fonologija srpskog jezika sa akcentologijom
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
09NJSJ1 Srpski jezik I
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
09NJSJ4 Srpski jezik IV
09NJSJ3 Srpski jezik III