Navigacija

Ivana Popović
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – njemački jezik
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Filološki fakultet

09NJSNJJ2 Savremeni njemački jezik II (godišnji ispit)
09NJSNJJ1 Savremeni njemački jezik I (godišnji ispit)
09NJSNJJ3 Savremeni njemački jezik III (godišnji ispit)
09NJSNJJ4 Savremeni njemački jezik IV (godišnji ispit)