Navigacija

Ljubiša Udovičić

Viši stručni saradnik - Interni revizor - I-1-5-2
Rektorat

Materijalno-finansijski sektor - Objekat 5, kancelarija 3

051/326-011