Navigacija

Zvonimir Bošković
docent

Nastavnik - II-4
Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Eksploatacija fluida
Datum izbora u zvanje 24. oktobar 2013.

Predmeti

Rudarski fakultet

R2TTKUHB Tehnika i tehnologija koso usmjerenog i horizontalnog bušenja
R1TIB Tehnologija izrade bušotine
R1PIB Projektovanje izrade bušotine
R1BUŠRF Bušotinski radni fluidi
R1GEONAFT Geologija nafte
R1ENIG Eksploatacije nafte i gasa
R2TNIG Transport nafte i gasa
R1GFKT Geofozički karotaž