Navigacija

Radovan Subić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 1. novembar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

NIFZF2 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) II
MIS15CGT Crna Gora od pada pod tursku vlast do 1851.
MIS15IJI Istorija jugoslovenske ideje u novom vijeku
MIS15ISJ Istorija srpske i južnoslovenske ideje
MIS15SMO Kulturno nasljeđe Srba u novom vijeku
MIS15ISNV Istorija srpskog naroda u novom vijeku
NIFZF1 Nacionalna istorija (poč. 19. v - 1918) I

Fakultet političkih nauka

S-10 Savremena istorija
N-11 Savremena istorija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Jedan britanski putopisac o pohodu Omer-paše Latasa u Hercegovini 1861. godine

  DOI 10.7251/GUARS1709083S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 9
  Strana od 83
  Strana do 96

  Banjalučki boj 1737. godine u novijoj istoriografiji na srpskom jeziku

  DOI 10.7251/RAD1725171S
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 25
  Strana od 171
  Strana do 182

  Dvije knjige o spoljnoj politici Srbije od 1860. do 1878. godine : Danko Leovac, Srbija i Rusija za vreme druge vladavine kneza Mihaila (1860-1868), Službeni glasnik, Beograd 2015, str. 338. : Suzana Rajić, Spoljna politika Srbije. Između očekivanja i realnosti 1868-1878, Srpska književna zadruga, Beograd 2015, str. 583.

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Broj 9
  Strana od 349
  Strana do 352

  Džon Rel, Kajzer Vilhelm II, Filip Višnjić, Beograd 2015, str. 327 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Broj 8
  Strana od 431
  Strana do 433

  Benjamin Kalaj i ugarsko-srpski planovi za Bosnu i Hercegovinu 1868-1871.

  DOI 10.7251/GUARS1507071S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 71
  Strana do 84

  Žan-Pol Bled, Franc Ferdinand, Internacional, Beograd 2014, str. 342 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 413
  Strana do 415

  Dejvid Fromkin, Posljednje leto Evrope. Ko je započeo Veliki rat 1914? Žagor, Beograd 2006, str. 328 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Broj 7
  Strana od 403
  Strana do 405

  Modernizacija bosanske provincijske vojske u procesu američko-osmanskog sporazumjevanja 1862. godine

  DOI 10.7251/GUARS1406139S
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 139
  Strana do 155

  Mihailo Vojvodić, Stojan Novaković u službi nacionalnih i državnih interesa, Srpska književna zadruga, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 567
  Strana do 569

  Čedomir Antić, Neizabrana saveznica: Srbija i Velika Britanija u Prvom svetskom ratu, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 563
  Strana do 565

  Dušan Berić, Ustanak u Hercegovini 1852–1862, Beograd – Novi Sad 1994 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 6
  Strana od 555
  Strana do 560

  Posljednji vojni pohod Omer-paše Latasa

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Broj 19
  Strana od 155
  Strana do 164

  Abraham Linkoln i Američki građanski rat

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 137
  Strana do 154

  Bosna u „Beleškama“ Milana Piroćanca

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 161
  Strana do 167

  Boro Bronza, Austrijska politika prema prostoru Bosne i Hercegovine 1699–1788. Filozofski fakultet, Banja Luka 2012 (prikaz knjige)

  Časopis Prilozi
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 42
  Strana od 246
  Strana do 247

  Žan - Pol Bled, Bizmark, Beograd 2011 (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2013
  Autori Radovan Subić
  Broj 17
  Strana od 209
  Strana do 213

  Borivoje Milošević, Pravoslavno sveštenstvo u društvenom razvoju Bosanske Krajine u drugoj polovini XIX i početkom XX vijeka, Banja Luka 2012 (prikaz knjige)

  Časopis Zbornik Matice srpske za istoriju
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 86
  Strana od 87
  Strana do 87

  Duško M. Kovačević, Rusija u međunarodnim odnosima 1856–1894: Od Krimskog rata do saveza sa Francuskom, Beograd 2012 (prikaz knjige)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 5
  Strana od 547
  Strana do 550

  Dragoljub R. Živojinović, Nadmeni saveznik i zanemareno srpstvo: britansko-srpski odnosi (1878–1941), Beograd 2011 (prikaz knjige)

  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 16
  Strana od 225
  Strana do 229

  Vilijam Stilman i Hercegovački ustanak (1875–1878)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2012
  Autori Radovan Subić
  Broj 4
  Strana od 143
  Strana do 159

Radovi sa skupova

  Treći život Dimitrija Đorđevića

  Naučni skup Ćorovićevi susreti 2016. godine: Pisci srpske istorije
  Publikacija Naučni skup istoričara sa međunarodnim učešćem, Ćorovićevi susreti 2016. godine. Zbornik radova. Pisci srpske istorije
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Strana od 317
  Strana do 327

  Strani putopisci o „vođi" Hercegovačkog ustanka Mići Ljubibratiću

  Naučni skup Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka)
  Publikacija Zbornik radova Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka) Univerzitet u Banjoj Luci Filozofski fakultet Banja Luka
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Strana od 113
  Strana do 123

  Gledston i Velika istočna kriza (1875-1878)

  Naučni skup Ćorovićevi susreti istoričara
  Publikacija Međunarodni naučni skup istoričara, Ćorovićevi susreti 2015. godine: Hercegovački ustanak 1875–1878
  Godina 2015
  Autori Radovan Subić
  Strana od 211
  Strana do 232

Ostali radovi

  Hrvatska politika u austrougarskoj Bosni i Hercegovini za vrijeme srpske borbe za crkveno-školsku autonomiju

  DOI 10.7251/ZSDG0117105S
  Godina 2017
  Autori Radovan Subić
  Strana od 105
  Strana do 118

  Sjećanje srpskog sveštenika Nikole Prokopića na stradanja pod austrougarskom upravom

  Godina 2014
  Autori Radovan Subić
  Strana od 29
  Strana do 33

Knjige

  Stilman i balkanski ustanci (1866-1878)

  Izdavač Phoenix Press
  ISBN 978-86-6149-052-1
  Godina 2016
  Autori Radovan Subić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 147