Navigacija

dr Miroslav Bobrek

Nastavnik - II-4
Mašinski fakultet

Predmeti

Mašinski fakultet

07O3MK Menadžment kvalitetom
M2MTIM Menadžment u transportnom inženjerstvu i mehanizacija (SM)
M2UK Upravljanje kvalitetom
M2UZ Upravljanje znanjem
M1SI Sistemsko inženjerstvo
M2IMSPI Integrisani menadžment sistemi i poslovna izvrsnost

Elektrotehnički fakultet

2294 Upravljanje projektima
2293 Inženjersko preduzetništvo

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Predviđanje energetskog bilansa i uticaja energenata na okolinu

  Naučni skup Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem ’’Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova’’
  Publikacija Zbornik radova sa Naučno-stručnog skupa sa međunarodnim učešćem ’’Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova’’
  Godina 2008
  Autori Goran Janjić i Miroslav Bobrek
  Strana od 649
  Strana do 658

  Holistic Quality Management

  Naučni skup Fourth International Working Conference ''Total Quality Management – Advanced and Intelligent Approaches''
  Godina 2007
  Autori Miroslav Bobrek i Goran Janjić

  Uticaj projektovanja Integrisanog menadžment sistema na njegovu efektivnost

  Naučni skup 32nd International Annual YUSQ Conference – Towards Integrated Management Systems
  Godina 2005
  Autori Miroslav Bobrek, Goran Janjić i Platon Sovilj
  Strana od 69
  Strana do 74