Navigacija

doc. dr Nenad Stojanović
docent

Nastavnik - II-4
Poljoprivredni fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Algebra i geometrija
Datum izbora u zvanje 18. jul 2016.

Predmeti

Poljoprivredni fakultet

OAP12MAT Matematika
OAE07MAT Matematika
OHK12MAT Matematika
OBP12MAT Matematika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Impact of diluent additive on motility parameters of fresh-diluted boar's semen

  Naučni skup VI International Symposium on Agricultural Sciences, AGRORES 2017
  Publikacija Book of Abstracts
  Godina 2017
  Autori Stoja Jotanović, Borislav Peno, Nenad Stojanović, Đorđe Savić i Marinko Vekić
  Strana od 113

Knjige

  Matematika-za studente poljoprivrednog fakulteta, Zbirka Zadataka

  Izdavač Univerzitet u Banja Luci, Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-93-33-2
  Godina 2015
  Autori Milovan Vinčić i Nenad Stojanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 202

  MEASURING SUSTAINABILITY OF TOURISM DEVELOPMENT APPLICATION OF FUZZY LOGIC

  Izdavač LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany
  ISBN 978-3-659-67794-6
  Godina 2015
  Autori Nenad Stojanović
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 200

  Ekoturizam i zaštićena područja

  Izdavač Grafika Expres d.o.o Banja Luka
  ISBN 338.48'6:502/504
  Godina 2010
  Autori Nenad Stojanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 199

  Geometrija-zbirka riješenih zadataka za učenike srednjih škola

  Izdavač Društvo Matematičara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 86-8521-06-6
  Godina 1997
  Autori Nenad Stojanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 201

  Zbirka riješenih zadataka iz matemaitke

  Izdavač Društvo Matematičara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 86-8521-03-6
  Godina 1995
  Autori Boris Čekrlija i Nenad Stojanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 56

  Zbirka zadataka iz matematike - za završne ispite u gimnazijama i prijemne ispite na fakultetima

  Izdavač Društvo Matematičara Republike Srpske, Banja Luka; Gimnazija Sveti Sava Prijedor
  ISBN 86-8521-01-6
  Godina 1995
  Autori Nenad Stojanović
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 368