Navigacija

mr Nataša Vučenović
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 4

051/340-141
lokal 141
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – italijanski jezik
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

12EIJ2 Italijanski jezik 2
12EIJ1 Italijanski jezik 1
09FIJ1 Italijanski jezik I
12RIJ Italijanski jezik
09NJIJ4 Italijanski jezik IV
13IMIJ Morfologija italijanskog jezika
09FIJ2 Italijanski jezik II
09IGIJSIJ1 Gramatika italijanskog jezika i savremeni italijanski jezik 1
OFL16IJ1 Italijanski jezik 1
13ISIJ1 Savremeni italijanski jezik 1
OFL16IJ2 Italijanski jezik 2
09IGIJSIJ2 Gramatika italijanskog jezika i savremeni italijanski jezik 2
13ISIJ2 Savremeni italijanski jezik 2
09NJIJ1 Italijanski jezik I
09NJIJ2 Italijanski jezik II
09NJIJ3 Italijanski jezik III

Fakultet političkih nauka

P-21 Italijanski jezik 3
P-29 Italijanski jezik 4
N-32 Italijanski jezik 4
N-23 Italijanski jezik 3