Navigacija

Nataša Vučenović
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

09NJIJ1 Italijanski jezik I
09NJIJ3 Italijanski jezik III
09IGIJSIJ1 Gramatika italijanskog jezika i savremeni italijanski jezik 1
09NJIJ2 Italijanski jezik II
13IMIJ Morfologija italijanskog jezika
12EIJ1 Italijanski jezik 1
09IGIJSIJ2 Gramatika italijanskog jezika i savremeni italijanski jezik 2
13ISIJ2 Savremeni italijanski jezik 2
12RIJ Italijanski jezik
13ISIJ1 Savremeni italijanski jezik 1
12EIJ2 Italijanski jezik 2

Fakultet političkih nauka

N-32 Italijanski jezik 4
P-29 Italijanski jezik 4
N-23 Italijanski jezik 3
P-21 Italijanski jezik 3