Navigacija

mr Nataša Vučenović
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 4

051/340-141
lokal 141
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – italijanski jezik
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

09FIJ1 Italijanski jezik I
09NJIJ1 Italijanski jezik I
13ISIJ1 Savremeni italijanski jezik 1
12EIJ1 Italijanski jezik 1
09NJIJ3 Italijanski jezik III
09NJIJ2 Italijanski jezik II
09FIJ2 Italijanski jezik II
12EIJ2 Italijanski jezik 2
OFL16IJ1 Italijanski jezik 1
12RIJ Italijanski jezik
OFL16IJ2 Italijanski jezik 2
09NJIJ4 Italijanski jezik IV
13ISIJ2 Savremeni italijanski jezik 2
13IMIJ Morfologija italijanskog jezika

Fakultet političkih nauka

N-32 Italijanski jezik 4
P-29 Italijanski jezik 4
P-21 Italijanski jezik 3
N-23 Italijanski jezik 3