Navigacija

Tijana Popović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 5

051/340-136
lokal 136
Uža naučna/umjetnička oblast Specifične književnosti – angloamerička književnost
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ2EJ Strani jezik II : engleski jezik
SJ1-EJ Strani jezik I - Engleski jezik

Filološki fakultet

09EMEKNJ Moderna engleska književnost
12EEKR Engleska književnost renesanse
12ESEJ1 Savremeni engleski jezik 1
09ESEJ6 Savremeni engleski jezik 6
09EŠ Šekspir
09ESAK Starija američka književnost
12EŠ Šekspir
12ESEK Srednjovjekovna engleska književnost
12EEKM Engleska književnost modernizma

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Putovanje kao vid globalizacije u romanu Dženet Vinterson 'Sexing the Cherry'

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Broj 17
  Strana od 113
  Strana do 122
  Veb adresa ww.folia.ac.me

  JEDINSTVO FORME I ZNAČENJA Pripovjedni postupci u romanu ,,Dok ležah na samrti'' Viljema Foknera

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Tijana Popović
  Volumen XIII
  Broj 50
  Strana od 198
  Strana do 217
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

  Književna riječ u ogledalu kultura (Svetozar Koljević, ,,Odjeci reči'', Službeni glasnik, Beograd 2009.)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Tijana Popović
  Volumen godina X
  Broj 33-34
  Strana od 288
  Strana do 299
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

Radovi sa skupova

  Reality and Magic in Jeanette Winterson`s „Sexing the Cherry”. (Rad saopšten na naučnoj konferenciji CELLS – Going Against the Grain, Banja Luka, 6-8. juni 2013. godine).

  Naučni skup CELLS – Conference on English Language and Literary Studies Going Against the Grain Contemporary Approaches to the Study of Language, Literature and Culture
  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Ostali radovi

  Master rad

  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Knjige

  Engleska književnost renesanse (izbor tekstova)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99976-35-18-1
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 107