Navigacija

Andrea Medić, ma
asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 19

051/340-126
lokal 126
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – njemački jezik
Datum izbora u zvanje 30. oktobar 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

NJJFZF3 Njemački jezik III
NJJFZF2-07 Njemački jezik II
SJ2NJJ Strani jezik II : njemački jezik
SJ1-NJJ Strani jezik I - Njemački jezik

Tehnološki fakultet

B52324 Njemački jezik u struci
B31126 Njemački jezik I
B32327 Njemački jezik u struci
B31226 Njemački jezik II

Filološki fakultet

09SNJJ2 Njemački jezik II
09ENJJ1 Njemački jezik 1
09FNJJ4 Njemački jezik IV
12SNJJ Njemački jezik
09FNJJ3 Njemački jezik III
12ENJJ1 Njemački jezik 1
12RNJJ Njemački jezik
OFL16NJJ2 Njemački jezik 2
OFL16NJJ1 Njemački jezik 1
09FNJJ1 Njemački jezik I
09FNJJ2 Njemački jezik II
09SNJJ1 Njemački jezik I
12ENJJ2 Njemački jezik 2
09NJSNJJ1 Savremeni njemački jezik I (godišnji ispit)
09ENJJ2 Njemački jezik 2

Fakultet političkih nauka

N-14 Njemački jezik 2
SR-6 Njemački jezik 1
S-6 Njemački jezik 1
P-6 Njemački jezik 1
P-14 Njemački jezik 2
N-6 Njemački jezik 1
SR1-8 Njemački jezik 1
SR1-17 Njemački jezik 2
S-14 Njemački jezik 2
SR-15 Njemački jezik 2