Navigacija

Andrea Medić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 19

051/340-126
lokal 126
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – njemački jezik
Datum izbora u zvanje 1. novembar 2018.

Predmeti

Filozofski fakultet

SJ2NJJ Strani jezik II : njemački jezik
SJ1-NJJ Strani jezik I - Njemački jezik
NJJFZF3 Njemački jezik III
NJJFZF2-07 Njemački jezik II
NJJFZF1-07 Njemački jezik I

Tehnološki fakultet

B31126 Njemački jezik I
B52324 Njemački jezik u struci
B31226 Njemački jezik II
B32327 Njemački jezik u struci

Filološki fakultet

09ENJJ2 Njemački jezik 2
09FNJJ3 Njemački jezik III
09FNJJ4 Njemački jezik IV
09NJSNJJ1 Savremeni njemački jezik I (godišnji ispit)

Fakultet političkih nauka

SR1-17 Njemački jezik 2
N-14 Njemački jezik 2
SR-15 Njemački jezik 2
N-6 Njemački jezik 1
N-22 Njemački jezik 3
P-14 Njemački jezik 2
S-14 Njemački jezik 2
SR-6 Njemački jezik 1
N-31 Njemački jezik 4
P-28 Njemački jezik 4
S-6 Njemački jezik 1
P-6 Njemački jezik 1
P-20 Njemački jezik 3
SR1-8 Njemački jezik 1