Navigacija

doc. dr Dragica Panić Kašanski
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Etnomuzikologija
Datum izbora u zvanje 26. septembar 2013.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MEMEM2 Etnomuzikologija 2
13MEMEK1 Etnokoreologija 1
13MEMEK2 Etnokoreologija 2
13MEMTP1 Tradicionalno pjevanje 1
13MEMTP3 Tradicionalno pjevanje 3
13MEMEM6 Etnomuzikologija 6
13MEMTP4 Tradicionalno pjevanje 4
13MEMEM4 Etnomuzikologija 4
13MEMEK3 Etnokoreologija 3
MEMEM8 Etnomuzikologija 8
MEMEM7 Etnomuzikologija 7
13MEMEM5 Etnomuzikologija 5
13MEMTP2 Tradicionalno pjevanje 2
13MEMEM1 Etnomuzikologija 1

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Interdisciplinarni aspekti folkloristike: Terenski zapisi između etnomuzikologije i studija književnosti

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2016
  Autori Jelenka Pandurević, Dragica Panić Kašanski i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 390
  Strana do 405

  Omnia mea mecum porto. Mogućnosti implementacije konvencije UNESCO 2003. na primjeru sarajevsko-romanijske kajde

  Naučni skup Dani Vlade S. Miloševića - Tradicija kao inspiracija, Banja Luka
  Publikacija Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog. Tradicija kao inspiracija, tematski zbornik
  Godina 2015
  Autori Dragica Panić Kašanski, Jelenka Pandurević i Irena Medar-Tanjga
  Strana od 293
  Strana do 308

  Etnološke nauke u Republici Srpskoj

  Naučni skup Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja
  Publikacija Valorizacija i očuvanje potencijala Podunavlja, zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Irena Medar-Tanjga i Dragica Panić Kašanski
  Strana od 50
  Strana do 62

  O vragolanki i mercedesu

  Naučni skup Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor i pedagog, Tradicija kao inspiracija, Međunarodni naučni skup, Banja Luka, 2007.
  Godina 2007
  Autori Dragica Panić Kašanski i Sanja Pupac

Knjige

  Nematerijalno kulturno nasljeđe. Teorijski, metodološki i administrativni aspekti

  Izdavač Filološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99955-58-37-6
  Godina 2017
  Autori Irena Medar-Tanjga, Jelenka Pandurević i Dragica Panić Kašanski
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 346

  Tradicija na s(ceni) =Tradition at the scene (prevod publikacije)

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-27-23-8
  Godina 2017
  Autori Dragica Panić Kašanski i Jelena Brkić
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 68