Navigacija

Jelena Grubor, ma

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DAFKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DAFKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DMKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
17LUGD1i Grafički dizajn - izborni 1
17LUGD2i Grafički dizajn - izborni 2
LGGD1 Grafički dizajn 1
LGGD2 Grafički dizajn 2
LGDID Industrijski dizajn
LUGRAFD1i Grafički dizajn - 1 izborni
LUGRAFD2i Grafički dizajn 2 - izborni
LUDAIP1 Dizajn ambalaže i pakovanja 1
LUDAIP2 Dizajn ambalaže i pakovanja 2

Tehnološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
B34826 Industrijski dizajn
B53505 Vizuelne komunikacije
B53506 Dizajn grafičkih proizvoda
B53524 Grafičke komunikacije
B53624 Grafički dizajn
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn
1C18TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Koautor dizajna poštanske markice povodom 70 godina „Elektrokrajine AD”, Banja Luka

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor

  Prelom i dizajn Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor redizajna vizuelnog identiteta i Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Digitalna štampa
  Godina 2016
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor dizajna web site-a Univerziteta u Banjoj Luci, www.unibl.org

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2015
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor
  Veb adresa www.unibl.org

  Koautor vizuelnog identiteta povodom 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Digitalna štampa
  Godina 2015
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor

  Dizajn veb sajta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci http://au.unibl.org/index.php/lat/

  Izdavač Univerzitat u Bnjaoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor
  Veb adresa http://au.unibl.org/index.php/lat/

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Jelena Grubor, ma
Vladimir Klepić, ma
Damir Omić
Bojan Gostić
prof. dr Luka Kecman
prof. dr Milan Mataruga
Snena Karić
Gordana Maletić
Nina Ninković
Ana Vasić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM