Navigacija

Jelena Grubor
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Grafički dizajn
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

LGGD2 Grafički dizajn 2
LUGRAFD1i Grafički dizajn - 1 izborni
LGDGD2 Grafički dizajn 2
13DKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DMKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DMKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
LUGRAFD2i Grafički dizajn 2 - izborni
LGGD1 Grafički dizajn 1
LUDAIP1 Dizajn ambalaže i pakovanja 1
LUDAIP2 Dizajn ambalaže i pakovanja 2
LGDID Industrijski dizajn

Tehnološki fakultet

B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dijajn grafičkih proizvoda
B53524 Grafičke komunikacije
B53624 Grafički dizajn
B53505 Vizuelne komunikacije

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1003 Grafički dizajn