Navigacija

doc. Jelena Grubor
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Grafički dizajn
Datum izbora u zvanje 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13DKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
13DMKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DAFKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
LUGRAFD2i Grafički dizajn 2 - izborni
13DKGD2 Kompjuterski grafički dizajn 2
13DMKGD1 Kompjuterski grafički dizajn 1
LUDAIP2 Dizajn ambalaže i pakovanja 2
LGGD1 Grafički dizajn 1
LUGRAFD1i Grafički dizajn - 1 izborni
17LUGD1i Grafički dizajn - izborni 1
LGDID Industrijski dizajn
17LUGD2i Grafički dizajn - izborni 2
LUDAIP1 Dizajn ambalaže i pakovanja 1

Tehnološki fakultet

B53505 Vizuelne komunikacije
B54724 Vizuelne komunikacije
B54725 Dizajn grafičkih proizvoda
B53524 Grafičke komunikacije
B53624 Grafički dizajn

Prirodno-matematički fakultet

1C10TNS1003 Grafički dizajn

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Ana Vasić
Nina Ninković
mr Vladimir Klepić
Snena Karić
doc. Jelena Grubor
Gordana Maletić
prof. dr Luka Kecman
prof. dr Milan Mataruga
Bojan Gostić
Damir Omić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM