Navigacija

doc. Jelena Grubor, ma
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za grafički dizajn
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafički dizajn docent 29. januar 2015.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
17LUGD1i Grafički dizajn - izborni 1
17LUGD2i Grafički dizajn - izborni 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C10TNS1003 Grafički dizajn
1C18TNS1003 Grafički dizajn

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Koautor dizajna poštanske markice povodom 70 godina „Elektrokrajine AD”, Banja Luka

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor

  Prelom i dizajn Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Akademija umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2017
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor redizajna vizuelnog identiteta i Knjige grafičkih standarda Univerziteta u Banjoj Luci, Banja Luka

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Digitalna štampa
  Godina 2016
  Autori Vladimir Klepić, Goran Janković i Jelena Grubor

  Koautor dizajna web site-a Univerziteta u Banjoj Luci, www.unibl.org

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2015
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor
  Veb adresa www.unibl.org

  Koautor vizuelnog identiteta povodom 40 godina Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Tehnika Digitalna štampa
  Godina 2015
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor

  Dizajn veb sajta Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci http://au.unibl.org/index.php/lat/

  Izdavač Univerzitat u Bnjaoj Luci
  Tip Dizajnersko ostvarenje
  Godina 2011
  Autori Vladimir Klepić i Jelena Grubor
  Veb adresa http://au.unibl.org/index.php/lat/

Projekti

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci

Razvoj sistema savremenih vizuelnih komunikacija Univerziteta u Banjoj Luci i podizanje prepoznatljivosti vizuelnog identiteta Univerziteta, te izgradnja pozitivnog imidža u široj javnosti i okruženju.

Broj projekta 8302001
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Akademija umjetnosti
Rukovodilac prof. dr Goran Janković
Projektni tim Snena Karić
Damir Omić
Nina Ninković
prof. dr Luka Kecman
doc. Jelena Grubor, ma
Ana Vasić
Gordana Maletić
Bojan Gostić
prof. dr Milan Mataruga
Vladimir Klepić, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.03.2016.
Završetak projekta 31.01.2017.
Vrijednost projekta 21500.0 BAM