Navigacija

Bojan Erceg, ma
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet, kancelarija 2104

051/221-868
Uža naučna/umjetnička oblast Elektroenergetika
Datum izbora u zvanje 25. decembar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

I602 Analiza elektroenergetskih sistema 1
I604 Elektrane
I702 Analiza elektroenergetskih sistema 2
2358 Elektrane
2377 Električne instalacije i osvjetljenje
2357 Analiza elektroenergetskih sistema 1
2361 Analiza elektroenergetskih sistema 2
S36B Analiza elektroenergetskih sistema 1
2374 Projekat iz elektroenergetike
2378 Razvodna postrojenja i aparati

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Implementacija BPSO algoritma za optimalnu rekonfiguraciju distributivne mreže

  Naučni skup XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2018
  Godina 2018
  Autori Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 61
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2018/radovi/ENS-1/ENS-1-5.pdf

  Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić
  Strana od 77
  Strana do 82
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/resources/ENEF_2017_Rad_E16.pdf

  Metod za određivanje uticaja prepreka na godišnju proizvodnju fotonaponskih sistema

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg
  Strana od 100
  Strana do 105
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/resources/ENEF_2017_Rad_E24.pdf

  Elevator Drives - Present Trends and Perspectives

  Naučni skup 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017)
  DOI 10.1109/SIELMEN.2017.8123374
  Publikacija SIELMEN 2017 Proceedings of the 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems
  Godina 2017
  Autori Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić i Predrag Mršić
  Strana od 001
  Strana do 009
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/8123374/

  Three-Phase Overhead Line Model for Laboratory Testing of Fault Passage Indicators

  Naučni skup The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  DOI 10.1049/cp.2016.1021
  Publikacija The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 32
  Strana do 40
  Veb adresa http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2016.1021

  Reducing the Active Power Losses in Transmission Network by Using Phase Shifting Transformer

  Naučni skup X Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2014
  Publikacija Proceedings of Indel 2014 Symposium
  Godina 2014
  Autori Bojan Erceg, Petar Matić i Čedomir Zeljković
  Strana od 308
  Strana do 312

Projekti

Minimizacija vremena prekida napajanja u savremenim srednjenaponskim mrežama na bazi optimalnog pozicioniranja indikatora prolaska struje kvara(FPI)

U srednjenaponskim mrežama prekidi napajanja su skupi ne samo zbog neisporučene energije, nego i zbog penala koje snadbjevači plaćaju korisnicima...

Broj projekta 8300589
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Bojan Erceg, ma
Đorđe Lekić, ma
Finansijer ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Krakow,Polska
Početak realizacije 01.09.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 16120.0 BAM