Navigacija

Bojan Erceg, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet, kancelarija 2104

051/221-868
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za elektroenergetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Elektroenergetika viši asistent 1. novembar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1067 Električni aparati
Akademske studije prvog ciklusa
2228 Osnovi računarske tehnike
2350 Osnovi elektronike
2357 Analiza elektroenergetskih sistema 1
2358 Elektrane
2361 Analiza elektroenergetskih sistema 2
2369 Tehnika visokog napona
2377 Električne instalacije i osvjetljenje
2378 Razvodna postrojenja i aparati
I602 Analiza elektroenergetskih sistema 1
I604 Elektrane
I702 Analiza elektroenergetskih sistema 2

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Probabilistic Techno-Economic Optimization in Medium Voltage Distribution Networks with Fault Passage Indicators and Fault Locators

  DOI 10.7251/ELS1822080M
  Časopis ELECTRONICS
  Godina 2018
  Autori Predrag Mršić, Đorđe Lekić, Bojan Erceg, Čedomir Zeljković, Petar Matić, Siniša Zubić i Przemyslaw Balcerek
  Volumen 22
  Broj 2
  Strana od 80
  Strana do 92
  Veb adresa http://els-journal.etf.unibl.org/journal/Vol22No2/xPaper_02.pdf

Radovi sa skupova

  Primjena modifikovanog BPSO metoda za rekonfiguraciju distributivne mreže

  Naučni skup XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2019
  Godina 2019
  Autori Bojan Erceg, Nikola Rajaković i Čedomir Zeljković
  Strana od 113
  Strana do 118
  Veb adresa https://infoteh.etf.ues.rs.ba/zbornik/2019/radovi/ENS-3/ENS-3-3.pdf

  Performance Assessment of Fault Locators and Fault Passage Indicators in Distribution Networks by the Non-Sequential Monte Carlo Simulation

  Naučni skup 2018 International Symposium on Industrial Electronics
  DOI 10.1109/INDEL.2018.8637638
  Publikacija 2018 International Symposium on Industrial Electronics, Banja Luka, November 1-3
  Godina 2018
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić, Đorđe Lekić, Bojan Erceg, Petar Matić, Siniša Zubić i Przemyslaw Balcerek
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8637638

  Minimization of Power Interruption Time in MV Distribution Networks with Fault Locators Based on Optimal Placement of Fault Passage Indicators

  Naučni skup 2018 International Symposium on Industrial Electronics
  DOI 10.1109/INDEL.2018.8637620
  Publikacija 2018 International Symposium on Industrial Electronics, Banja Luka, November 1-3
  Godina 2018
  Autori Predrag Mršić, Čedomir Zeljković, Đorđe Lekić, Bojan Erceg, Petar Matić, Siniša Zubić i Przemyslaw Balcerek
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/8637620

  Implementacija BPSO algoritma za optimalnu rekonfiguraciju distributivne mreže

  Naučni skup XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2018
  Godina 2018
  Autori Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 61
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.infoteh.rs.ba/zbornik/2018/radovi/ENS-1/ENS-1-5.pdf

  Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić
  Strana od 77
  Strana do 82
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/resources/ENEF_2017_Rad_E16.pdf

  Metod za određivanje uticaja prepreka na godišnju proizvodnju fotonaponskih sistema

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg
  Strana od 100
  Strana do 105
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/resources/ENEF_2017_Rad_E24.pdf

  Elevator Drives - Present Trends and Perspectives

  Naučni skup 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017)
  DOI 10.1109/SIELMEN.2017.8123374
  Publikacija SIELMEN 2017 Proceedings of the 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems
  Godina 2017
  Autori Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić i Predrag Mršić
  Strana od 001
  Strana do 009
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/8123374/

  Three-Phase Overhead Line Model for Laboratory Testing of Fault Passage Indicators

  Naučni skup The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  DOI 10.1049/cp.2016.1021
  Publikacija The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 32
  Strana do 40
  Veb adresa http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2016.1021

  Reducing the Active Power Losses in Transmission Network by Using Phase Shifting Transformer

  Naučni skup X Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2014
  Publikacija Proceedings of Indel 2014 Symposium
  Godina 2014
  Autori Bojan Erceg, Petar Matić i Čedomir Zeljković
  Strana od 308
  Strana do 312

Projekti

Poboljšanje pokazatelja kvaliteta električne energije industrijskih potrošača

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je unapređenje pokazatelja kvaliteta električne energije, prvenstveno kod industrijskih potrošača. Ostvarivanje ovog cilja bi dovelo do povećanja energetske efikasnosti sistema, produženja životnog vijeka instalisane opreme i povećanja pouzdanosti napajanja potrošača električnom energijom...

Broj projekta 1255004
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Matić
Projektni tim prof. dr Čedomir Zeljković
Nemanja Kitić
Bojan Erceg, ma
Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 13300.0 BAM

Povećanje pouzdanosti srednjenaponskih distributivnih mreža korištenjem indikatora kvarova (FPI)

Osnovni cilj u okviru predloženog projekta je razvoj prototipa indikatora kvara sa implementiranim algoritmom za određivanje tipa kvara zasnovanom na mjerenju vrijednosti magnetne indukcije ispod faznih provodnika srednjenaponskog nadzemnog voda. Navedeni indikatori kvarova će unaprijediti distributivne elektroenergetske mreže...

Broj projekta 1255005
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Predrag Mršić, ma
prof. dr Petar Matić
Nemanja Kitić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 13500.0 BAM

Minimizacija vremena prekida napajanja u savremenim srednjenaponskim mrežama na bazi optimalnog pozicioniranja indikatora prolaska struje kvara(FPI)

U srednjenaponskim mrežama prekidi napajanja su skupi ne samo zbog neisporučene energije, nego i zbog penala koje snadbjevači plaćaju korisnicima...

Broj projekta 8300589
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić, ma
Đorđe Lekić, ma
Bojan Erceg, ma
Finansijer ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Krakow,Polska
Početak realizacije 01.09.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 16120.0 BAM