Navigacija

mr Jovana Munjiz
viši asistent

Saradnik - II-5
Rudarski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Eksploatacija fluida
Datum izbora u zvanje 24. oktobar 2013.

Predmeti

Rudarski fakultet

R2TNIG Transport nafte i gasa
R1PIB Projektovanje izrade bušotine
R2TTKUHB Tehnika i tehnologija koso usmjerenog i horizontalnog bušenja
R2RZLNG Razrada ležišta nafte i gasa II
R1GEONAFT Geologija nafte
R1BUŠRF Bušotinski radni fluidi
R1ENIG Eksploatacije nafte i gasa
R1TIB Tehnologija izrade bušotine
R1GFKT Geofizički karotaž

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Economic analysis and calculation of drilling and blasting parameters for quarry ''Dobrnja'' near Banja Luka

  DOI 10.7251/afts.2015.0713.035M
  Časopis ARHIV ZA TEHNIČKE NAUKE
  Godina 2015
  Autori Vladimir Malbašić, Žarko Kovačević, Miodrag Čelebić i Jovana Crnogorac
  Volumen 7
  Broj 13
  Strana od 35
  Strana do 41

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u mekim do srednje tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 22
  Strana do 32

  Deformacije i propusnost cementnog kamena različitog sastava u tvrdim formacijama

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 12
  Strana do 21

  Određivanje mehaničkih karakteristika cementnog kamena za trajnu nepropusnost cementiranog međuprostora

  Časopis MINING ENGIEERING
  Godina 2014
  Autori Jovana Crnogorac, Zvonimir Bošković, Vladimir Čebašek i Sanel Nuhanović
  Strana od 8
  Strana do 11

Radovi sa skupova

  POVEĆANJE PROPUSNOSTI REZERVOAR STIJENA UGLJOVODONIKA OBRADOM KOLEKTORA KISELINAMA

  Naučni skup II Rudarsko geoloski forum
  Godina 2016
  Autori Zvonimir Bošković, Jovana Crnogorac i Ištvan Djerman