Navigacija

Predrag Mršić
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektroenergetika
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

I806 Eksploatacija EES
I704 Tehnika visokog napona
C802 Upravljanje EES
C702 Zaštita u EES
2369 Tehnika visokog napona
2374 Projekat iz elektroenergetike
C804 Električne instalacije i osvjetljenje
2363 Obnovljivi izvori energije
2376 Eksploatacija elektroenergetskih sistema
2370 Distributivne i industrijske mreže
2366 Zaštita u elektroenergetskim sistemima
2362 Ispitivanje električnih mašina

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Metod za određivanje uticaja prepreka na godišnju proizvodnju fotonaponskih sistema

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Bojan Erceg
  Strana od 100
  Strana do 105
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/resources/ENEF_2017_Rad_E24.pdf

  Fast and Efficient Placement of Fault Indicators Based on the Pattern Search Algorithm

  Naučni skup 19th International Symposium Power Electronics Ee2017
  DOI 10.1109/PEE.2017.8171695
  Publikacija 19th International Symposium Power Electronics Ee2017, Novi Sad, Serbia
  Godina 2017
  Autori Čedomir Zeljković i Predrag Mršić
  Strana od 1
  Strana do 5
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/8171695/

  Elevator Drives - Present Trends and Perspectives

  Naučni skup 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017)
  DOI 10.1109/SIELMEN.2017.8123374
  Publikacija SIELMEN 2017 Proceedings of the 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems
  Godina 2017
  Autori Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić i Predrag Mršić
  Strana od 001
  Strana do 009
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/8123374/

  Pozicioniranje indikatora kvarova u nadzemnim distributivnim mrežama metodom pretraživanja

  Naučni skup XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017
  Publikacija XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017
  Godina 2017
  Autori Predrag Mršić i Čedomir Zeljković
  Strana od 62
  Strana do 66
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/ENS-1/ENS-1-5.pdf

  Three-Phase Overhead Line Model for Laboratory Testing of Fault Passage Indicators

  Naučni skup The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  DOI 10.1049/cp.2016.1021
  Publikacija The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 32
  Strana do 40
  Veb adresa http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2016.1021

  Proračun magnetne indukcije u blizini srednjenaponskih nadzemnih vodova za potrebe detekcije struje kvara

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Predrag Mršić
  Strana od 58
  Strana do 63
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/8_Rad_ENEF_2015.pdf

  Demonstracija upotrebe lokatora kvarova u distributivnoj mreži

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Predrag Mršić, Đorđe Lekić i Čedomir Zeljković
  Strana od 52
  Strana do 57
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/7_Rad_ENEF_2015.pdf

  Trendovi implementacije inteligentnih elektroenergetskih mreža

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Đorđe Lekić
  Strana od 47
  Strana do 51
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/6_Rad_ENEF_2015.pdf

  Cost Effectiveness of a Control Strategy for Grid-Connected Photovoltaic System

  Naučni skup International Symposium on Industrial Electronics - INDEL 2014
  Publikacija 10th International Symposium Industrial Electronics - INDEL 2014, Banja Luka, November 6-8
  Godina 2014
  Autori Predrag Mršić, Čedomir Zeljković i Nikola Rajaković
  Strana od 296
  Strana do 300
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/2014/resources/Proceedings_2014/INDEL_2014_Paper_51.pdf

  Realizacija algoritma za indirektno vektorsko upravljanje asinhronim motorom primjenom digitalnog procesora TMS320F2808

  Naučni skup XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014
  Publikacija XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014
  Godina 2014
  Autori Predrag Mršić
  Strana od 1130
  Strana do 1134
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/STS/STS-7.pdf

Projekti

Minimizacija vremena prekida napajanja u savremenim srednjenaponskim mrežama na bazi optimalnog pozicioniranja indikatora prolaska struje kvara(FPI)

U srednjenaponskim mrežama prekidi napajanja su skupi ne samo zbog neisporučene energije, nego i zbog penala koje snadbjevači plaćaju korisnicima...

Broj projekta 8300589
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Đorđe Lekić
Bojan Erceg
prof. dr Petar Matić
Predrag Mršić
Finansijer ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Krakow,Polska
Početak realizacije 01.09.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 16120.0 BAM