Navigacija

Đorđe Lekić
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektroenergetika
Datum izbora u zvanje 24. april 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2374 Projekat iz elektroenergetike
2351 Električne mašine 1
2362 Ispitivanje električnih mašina
2375 Regulacija elektromotornih pogona
2368 Elektromotorni pogoni
2355 Električne mašine 2
2354 Osnovi elektroenergetike

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Thermal Protection of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection

  DOI DOI: 10.1109/TIE.2014.2354015
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  Godina 2015
  Autori Petar Matić, Marko Gecić, Đorđe Lekić i Darko Marčetić
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 2082
  Strana do 2089
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/6891209/

Radovi sa skupova

  Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić
  Strana od 77
  Strana do 82

  Elevator Drives - Present Trends and Perspectives

  Naučni skup 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017)
  Publikacija SIELMEN 2017 Proceedings of the 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems
  Godina 2017
  Autori Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić i Predrag Mršić
  Strana od 001
  Strana do 009

  Analitička metoda za proračun optimalnog odnosa unutrašnjeg i vanjskog prečnika statora BLDC motora

  Naučni skup XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2017
  Godina 2017
  Autori Đorđe Lekić i Slobodan Vukosavić
  Strana od 109
  Strana do 114
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/ENS-2/ENS-2-3.pdf

  Three-Phase Overhead Line Model for Laboratory Testing of Fault Passage Indicators

  Naučni skup The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  DOI 10.1049/cp.2016.1021
  Publikacija The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 32
  Strana do 40
  Veb adresa http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2016.1021

  Magnetno polje torusnog induktora

  Naučni skup XV međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić i Petar Matić
  Strana od 171
  Strana do 176
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/ENS-2/ENS-2-10.pdf

  Proračun magnetne indukcije u blizini srednjenaponskih nadzemnih vodova za potrebe detekcije struje kvara

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Predrag Mršić
  Strana od 58
  Strana do 63
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/8_Rad_ENEF_2015.pdf

  Demonstracija upotrebe lokatora kvarova u distributivnoj mreži

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Predrag Mršić, Đorđe Lekić i Čedomir Zeljković
  Strana od 52
  Strana do 57
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/7_Rad_ENEF_2015.pdf

  Trendovi implementacije inteligentnih elektroenergetskih mreža

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Đorđe Lekić
  Strana od 47
  Strana do 51
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/6_Rad_ENEF_2015.pdf

  Design of Tesla’s Two-Phase Inductor

  Naučni skup X Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2014
  Publikacija Proceedings of Indel 2014 Symposium
  Godina 2014
  Autori Đorđe Lekić i Petar Matić
  Strana od 115
  Strana do 122
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/2014/resources/Proceedings_2014/INDEL_2014_Paper_18.pdf

  Jedna praktična realizacija regulisanog elektromotornog pogona sa sinhronim motorom primjenom digitalnog procesora TMS320F2808

  Naučni skup XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2014
  Godina 2014
  Autori Đorđe Lekić
  Strana od 1124
  Strana do 1129
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/STS/STS-6.pdf

  Sistem za praćenje potrošnje električne energije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Godina 2013
  Autori Petar Matić, Čedomir Zeljković, Siniša Zubić i Đorđe Lekić
  Strana od B1-1
  Strana do B1-4
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2013/resources/Zbornik_2013/14_Rad.pdf

  Jedan postupak za rješavanje eksponencijalnih vodova sa gubicima

  Naučni skup XII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2013
  Godina 2013
  Autori Milorad Bajić i Đorđe Lekić
  Strana od 102
  Strana do 106
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2013/radovi/ENS-1/ENS-1-4.pdf