Navigacija

Đorđe Lekić
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Elektroenergetika
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2354 Osnovi elektroenergetike
2374 Projekat iz elektroenergetike
2351 Električne mašine 1
2375 Regulacija elektromotornih pogona
2368 Elektromotorni pogoni
2355 Električne mašine 2
2362 Ispitivanje električnih mašina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Thermal Protection of Vector Controlled IM Drive Based on DC Current Injection

  DOI DOI: 10.1109/TIE.2014.2354015
  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  Godina 2015
  Autori Petar Matić, Marko Gecić, Đorđe Lekić i Darko Marčetić
  Volumen 62
  Broj 4
  Strana od 2082
  Strana do 2089
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/6891209/

Radovi sa skupova

  Simulacioni model trofaznog matričnog pretvarača

  Naučni skup III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Publikacija III naučno-stručni simpozijum Energetska efikasnost - ENEF 2017
  Godina 2017
  Autori Bojan Erceg, Branko Blanuša i Đorđe Lekić
  Strana od 77
  Strana do 82
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2017/p10.html

  Elevator Drives - Present Trends and Perspectives

  Naučni skup 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems (SIELMEN 2017)
  DOI 10.1109/SIELMEN.2017.8123374
  Publikacija SIELMEN 2017 Proceedings of the 11-th International Conference on Electromechanical and Power Systems
  Godina 2017
  Autori Branko Blanuša, Bojan Knežević, Bojan Erceg, Đorđe Lekić i Predrag Mršić
  Strana od 001
  Strana do 009
  Veb adresa http://ieeexplore.ieee.org/document/8123374/

  Analitička metoda za proračun optimalnog odnosa unutrašnjeg i vanjskog prečnika statora BLDC motora

  Naučni skup XVI međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2017
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2017
  Godina 2017
  Autori Đorđe Lekić i Slobodan Vukosavić
  Strana od 109
  Strana do 114
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2017/radovi/ENS-2/ENS-2-3.pdf

  Three-Phase Overhead Line Model for Laboratory Testing of Fault Passage Indicators

  Naučni skup The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  DOI 10.1049/cp.2016.1021
  Publikacija The 10th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion - Med Power 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić, Predrag Mršić, Bojan Erceg i Čedomir Zeljković
  Strana od 32
  Strana do 40
  Veb adresa http://digital-library.theiet.org/content/conferences/10.1049/cp.2016.1021

  Magnetno polje torusnog induktora

  Naučni skup XV međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2016
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2016
  Godina 2016
  Autori Đorđe Lekić i Petar Matić
  Strana od 171
  Strana do 176
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2016/radovi/ENS-2/ENS-2-10.pdf

  Proračun magnetne indukcije u blizini srednjenaponskih nadzemnih vodova za potrebe detekcije struje kvara

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Đorđe Lekić, Čedomir Zeljković i Predrag Mršić
  Strana od 58
  Strana do 63
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/8_Rad_ENEF_2015.pdf

  Demonstracija upotrebe lokatora kvarova u distributivnoj mreži

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Predrag Mršić, Đorđe Lekić i Čedomir Zeljković
  Strana od 52
  Strana do 57
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/7_Rad_ENEF_2015.pdf

  Trendovi implementacije inteligentnih elektroenergetskih mreža

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2015
  Godina 2015
  Autori Čedomir Zeljković, Predrag Mršić i Đorđe Lekić
  Strana od 47
  Strana do 51
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2015/resources/Zbornik_radova_ENEF_2015/6_Rad_ENEF_2015.pdf

  Design of Tesla’s Two-Phase Inductor

  Naučni skup X Symposium on Industrial Electronics – INDEL 2014
  Publikacija Proceedings of Indel 2014 Symposium
  Godina 2014
  Autori Đorđe Lekić i Petar Matić
  Strana od 115
  Strana do 122
  Veb adresa http://indel.etfbl.net/2014/resources/Proceedings_2014/INDEL_2014_Paper_18.pdf

  Jedna praktična realizacija regulisanog elektromotornog pogona sa sinhronim motorom primjenom digitalnog procesora TMS320F2808

  Naučni skup XIII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2014
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2014
  Godina 2014
  Autori Đorđe Lekić
  Strana od 1124
  Strana do 1129
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2014/radovi/STS/STS-6.pdf

  Sistem za praćenje potrošnje električne energije na Elektrotehničkom fakultetu u Banjoj Luci

  Naučni skup Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Publikacija Simpozijum Energetska efikasnost – ENEF 2013
  Godina 2013
  Autori Petar Matić, Čedomir Zeljković, Siniša Zubić i Đorđe Lekić
  Strana od B1-1
  Strana do B1-4
  Veb adresa http://enef.etfbl.net/2013/resources/Zbornik_2013/14_Rad.pdf

  Jedan postupak za rješavanje eksponencijalnih vodova sa gubicima

  Naučni skup XII međunarodni naučno-stručni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2013
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA 2013
  Godina 2013
  Autori Milorad Bajić i Đorđe Lekić
  Strana od 102
  Strana do 106
  Veb adresa http://infoteh.etf.unssa.rs.ba/zbornik/2013/radovi/ENS-1/ENS-1-4.pdf

Projekti

Minimizacija vremena prekida napajanja u savremenim srednjenaponskim mrežama na bazi optimalnog pozicioniranja indikatora prolaska struje kvara(FPI)

U srednjenaponskim mrežama prekidi napajanja su skupi ne samo zbog neisporučene energije, nego i zbog penala koje snadbjevači plaćaju korisnicima...

Broj projekta 8300589
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Čedomir Zeljković
Projektni tim Predrag Mršić
Bojan Erceg
prof. dr Petar Matić
Đorđe Lekić
Finansijer ABB Sp.z.o.o., ABB Corporate Research Center, Krakow,Polska
Početak realizacije 01.09.2017.
Završetak projekta 31.12.2017.
Vrijednost projekta 16120.0 BAM