Navigacija

doc. dr Dejan Janković
docent

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 30. novembar 2017.

Predmeti

Akademija umjetnosti

MKLKLA8 Klavir 8
13MTPKP1 Klavirski praktikum 1
13MSPKP8 Klavirski praktikum 8
13MKLKLA5 Klavir 5
13MSPKP7 Klavirski praktikum 7
13MKDKP4 Klavirski praktikum 4
13MSPKP2 Klavirski praktikum 2
13MSPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP4 Klavirski praktikum 4
13MTPKP5 Klavirski praktikum 5
13MTPKP2 Klavirski praktikum 2
13MTPKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP6 Klavirski praktikum 6
13MKDKP2 Klavirski praktikum 2
13MKDKP6 Klavirski praktikum 6
13MEMKP2 Klavirski praktikum 2
13MEMKP4 Klavirski praktikum 4
MKLMK4 Metodika klavira 4
13MKLKLA6 Klavir 6
13MKDKP1 Klavirski praktikum 1
13MKLČLK3 Čitanje s lista i korepeticija 3
13MKLITP2 Istorija i teorija pijanizma 2
13MKLMK2 Metodika klavira 2
13MKLGAI1 Analiza interpretacije 1
13MEMKP1 Klavirski praktikum 1
13MTPKP8 Klavirski praktikum 8
13MKDKP3 Klavirski praktikum 3
13MSPKP4 Klavirski praktikum 4
13MKLMK1 Metodika klavira 1
13MKLKLA3 Klavir 3
13MKLKLA4 Klavir 4
13MSPKP5 Klavirski praktikum 5
13MKLČLK1 Čitanje s lista i korepeticija 1
MKLKLA7 Klavir 7
13MSPKP6 Klavirski praktikum 6
MKLMK3 Metodika klavira 3
13MKLKLA1 Klavir 1
13MKLKLA2 Klavir 2
13MKLITP3 Istorija i teorija pijanizma 3
13MSPKP1 Klavirski praktikum 1
MSPKLA8 Klavir 8
13MKLČLK2 Čitanje s lista i korepeticija 2
13MKLGAI2 Analiza interpretacije 2
13MEMKP3 Klavirski praktikum 3
13MTPKP7 Klavirski praktikum 7

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Svečana akademija povodom Dana Evrope

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dejan Janković

  Svjetski dan muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dejan Janković

  Sećanje na Nevenu, koncert bivših studenata prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dejan Janković

  Veče klavirske muzike Lista i Šopena

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  "Tam sem jaz doma" Koncert povodom 15 godina postojanja MePZ "davorin Jenko Udruženja Slovenaca "Triglav" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Koncert komorne glazbe

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  "Muzička razglednica" koncert studenata i asistenata Akademije umjetnosti UNIBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  "Susret s kompozitorom Aleksandrom Vujićem"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  "Partiture iz paučine" veče instrumentalnih kompozicija Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Muzička predstava Karneval životinja

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Muzička predstava Karneval životinja

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  klavirski resital Dejana Jankovića

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Klavirski resital Dejana Jankovića

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Koncertni deo doktorskog umetničkog projekta

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dejan Janković

  "Nedeljom uveče" nastup u emisiji o klasičnoj muzici, produkcija RTS,

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert mladih pijanista Republike Srpske

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Mladi pijanisti Šopenu za rođendan

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  "Mladi pijanisti izvode poznata dela Lista i Prokofjeva"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Horsko veče u okviru horskog festivala "Banjalučki horski susreti 2015"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert: Miljana Radinović - sopran, Albina Smajlović - sopran, Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Klavirska muzika kompozitora Aleksandra S. Vujića

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata i profesora Akademije umjetnosti UNIBL povodom obilježavanja 40 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje Davorin Jenko 2014, Beograd, prva nagrada i laureat - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Svetosavska akademija

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert Sonje Marković i Nastasje Vojinović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Najljepše stranice romantičarskog pijanizma

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Veče Šopena

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert mladih, "Banjalučki horski susreti 2014"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  "Mokranjcu u spomen", koncert mješovitog hora SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  "Subotom u 6" koncert mladih pijanista iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira, klasa prof. Nevena Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert Mješovitog hora SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  "Mokranjac za sva vremena" Koncert mješovitog hora Akademije umjetnosti i Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija Dejan Janković - klavir, Sonja Vojvodić - violina, Lidija Paulin - violončelo

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert Sonja Vojvodić - violina, Lidija Paulin - violončelo, Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert Sonja Vojvodić - vilina, Lidija Paulin - violončelo, Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert laureata 11. Međunarodnog takmičenja davorin Jenko

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  poluresital "El Maria Canals porta cua"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Koncert predavanje "Prelidi Debisija i Skrjabina"

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert SPD Jedinstvo

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata FMU Beograd

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata FMU Beograd

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert profesora Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Beogradski Šopen fest - Odjeci

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata katedre za klavir FMU Beograd

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira prof. nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Najlepše stranice romantičarskog pijanizma

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira FMU

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira FMU Beograd

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Premijerni koncert Niškog simfonijskog orkestra

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dejan Janković

  Internacionalno takmičenje "Donne in musica" Kragujevac 2012, prva nagrada i laureat - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno pijanističko takmičenje "Banjalučki bijenale" 2012, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Završni koncert Festivala kamerne muzike "Sarajevo chamber music festival"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert "Pjevajte sa nama"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata katedre za kamernu muziku

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika Međunarodnog pijanističkog takmičenja "Banjalučki bijenale"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata AUBL

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Diplomski koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Koncert Dejan Janković - klavir

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje "21. Concorso pianistico internazionale Roma 2011" treća nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Polugodišnji koncert Muzičke škole "Branko Smiljanić"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata katedre za solo pjevanje i kamernu muziku

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Novogodišnji koncert Banjalučke filharmonije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert posvećen Andreji Pregeru

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Najlepše stranice klavirskog romantizma

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Popularni klavirski koncerti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira Akademije umjetnosti UNIBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira Akademije umjetnosti UNIBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira Akademije umjetnosti UNIBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Didaktički koncert simfonijskog orkestra AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Koncert simfonijskog orkestra AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje "European music competition Sitta di Moncalieri", Torino 2010, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno pijanističko takmičenje "Banjalučki bijenale 2010", specijalna nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Pijanističko takmičenje posvećeno muzici Frederika Šopena 2010, Tuzla, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje Davorin Jenko Beograd 2010, prva nagrada i laureat - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert nagrađenih učenika i studenata klase Biljane Jašić Radovanović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Ciklus od 9 didaktičkih koncerata "Karneval životinja" po gradovima BiH

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata povodom Dana Univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika Međunarodnog pijanističkog takmičenja "Banjalučki bijenale"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika Međunarodnog pijanističkog takmičenja "Banjalučki bijenale"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata muzičkih akademija Zapadnog Balkana - Majske muzičke svečanosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert nagrađenih učesnika 2. pijanističkog takmičenja posvećenog stvaralaštvu F. Šopena - Tuzla

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert mladih pijanista

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Promocija novog klavira kulturnog centra Gradiška

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Zlatne stranice klavirskog romantizma

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Revija mladih pijanista - Šopenova godišnjica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Muzički maraton - Šopenova godišnjica

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  koncert studenata klavira iz klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje "Promenada klavirskih talenata" 2009, Beograd, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert Hendlove muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata kamerne muzike iz klase Biljane Jašić Radovanović

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  festival "A fest"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert gudačkog orkestra Akademije umjetnosti "Dani Vlade Miloševića"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Veče klavirske muzike Baha i Šopena

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert u podne

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata povodom otvaranja 8. godišnje izložbe studenata AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata klavira klase prof. Nevene Popović

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata katedre za klavir AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert studenata katedre za klavir AUBL

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Koncert najboljih studenata katedre za klavir Akademije umjetnosti UNIBL

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Praznični koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2008, Banja Luka, prva nagrada - klavirski duo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert muzičkog studijskog programa povodom Dana Univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika 15. Takmičenja muzičkih škola RS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert barokne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert klavirskog trija

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Koncert učenika muzučke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert Muzučke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Solistički koncert Dejan Janković, klavir

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2007, Banja Luka, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2007, Banja Luka, specijalna nagrada - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje Davorin Jenko 2007, Beograd, prva nagrada - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Završni koncert 14. Prolećnog festivala kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  14. Prolećni festival kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje u besjedništvu

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika 14. Takmičenja muzičkih škola RS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje "Concorso val Tidone" 2006 (Italija), prva nagrada - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje klavirskih dua Trstenik, 2006, prva nagrada - klavirski duo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  Završni koncert 13. Prolećnog festivala kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  13. Prolećni festival kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  Koncert učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2005, Banja Luka, prva nagrada - klavirski trio

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Međunarodno takmičenje "Petar Konjović" Beograd 2005, treća nagrada - kamerni ansambli

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2005, Banja Luka, specijalna nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Koncert gudačkog orkestra i učenika Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Polugodišnji koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Matine koncert muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Koncert pobjednika 12. takmičenja muzičkih škola RS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Godišnji koncert učenika muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2004, Banja Luka, prva nagrada - klavirski duo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Dejan Janković

  Međunarodni festival mladih pijanista Šabac 2004, treća nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Dejan Janković

  Matine koncert muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Dejan Janković

  Koncert učesnika klavirskog takmičenja u Šapcu

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Dejan Janković

  Svečani novogodišnji koncert

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2004
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2003, Banja Luka, druga nagrada - kamerna muzika

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2003, Banja Luka, prva nagrada - solo klavir

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Dejan Janković

  Matine koncert Muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dejan Janković

  Polugodišnji koncert učenika muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2003
  Autori Dejan Janković

  Takmičenje muzičkih škola RS 2002, Gradiška, druga nagrada (klavirski duo)

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Dejan Janković

  Matine koncert muzičke škole "Vlado Milošević"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Dejan Janković