Navigacija

Marija Pilipović
asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 19. jun 2014.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MIKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM5 Kamerna muzika 5
MKLKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM3 Kamerna muzika 3