Navigacija

Marija Pilipović
viši asistent

Saradnik - II-5
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 31. maj 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

13MIKM3 Kamerna muzika 3
13MIKM6 Kamerna muzika 6
13MSPKM7 Kamerna muzika 7
MKLKM6 Kamerna muzika 6
13MKLGKM1 Kamerna muzika 1
13MKLGKM2 Kamerna muzika 2
13MKLGKM6 Kamerna muzika 6
13MKLGKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM8 Kamerna muzika 8
13MSPKM1 Kamerna muzika 1
13MSPKM2 Kamerna muzika 2
13MIKM5 Kamerna muzika 5
13MSPKM6 Kamerna muzika 6
13MIKM1 Kamerna muzika 1
13MIKM2 Kamerna muzika 2
13MSPKM3 Kamerna muzika 3
13MIKM4 Kamerna muzika 4
13MSPKM4 Kamerna muzika 4

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Novogodišnji koncert Banjalučka filharmonija - mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2018
  Autori Marija Pilipović

  Banjalučka filharmonija - Viva la musica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Banjalučka filharmonija - Viva la musica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  "Čarobna frula u fragmentima"- mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Novogodišnji koncert Banjalučka filharmonija -mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Solista - Banjalučka filharmonija

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 8 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Cjelovečernji koncert - Solista (Kamerni orkestar AU BL)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 50 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Muzička prostranstva - solista (Koncert sa Kamernim orkestrom AU UNIBL)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta Flutete - pojedinačna tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  2 K Plus- kamerni ansambl

  Izdavač Ѕavod za kulturu Vojvodine
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  2 K Plus- solo tačka

  Izdavač Zavod za kulturu Vojvodine
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Izdavač KC Banski dvor
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  cjelovečernji koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Cjelovečernji koncert Banjalučki trio

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2017
  Autori Marija Pilipović
  Veb adresa https://femus.info/femu

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović
  Veb adresa http://www.msurs.net

  Banjalučka filharmonija - mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 20 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Novogodišnji koncert Banjalučka filharmonija -mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Muzička predstava Karneval životinja -solista

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 50 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Muzuička predstava Karneval životinja - solista

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 50 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  „Limited edition“ - Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta Flutete - premijerno izvođenje kompozicije

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Premijerno izvođenje kompozicije - solo tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  „Limited edition“ - Solo tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Banjalučki trio - Obilježavanje jubileja V.A.Mocarta

  Izdavač akademija umjetnosti
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Veče instrumnetalnih djela V.Miloševića

  Izdavač Akademija umjetnosti BL i Muzikološko društvo RS
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Cjelovečernji koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Koncert Kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Veče barokne muzike - Banjalučki barokni ansambl

  Izdavač Manifestacija "Dani Vlade S.Miloševića"
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović
  Veb adresa http://zkv.rs/

  KOT prej

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Tehnika Proširene tehnike na flauti
  Godina 2016
  Autori Marija Pilipović
  Veb adresa http://fsk.si/en-us/

  Novogodišnji koncert Banjalučka filharmonija -mjesto prve flaute

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta FLUTETE - pojedinačna tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 8 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  Kvartet flauta Flutete - pojedinačna tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  Gostovanje na koncertu - solistički nastup "Dani Vlade S. Miloševića"

  Izdavač Akademija umjetnosti UNBL i Muzikološko društvo RS
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 25 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  Kamerni trio

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  cjelovečernji koncert Banjalučki trio

  Izdavač Festival Mermer i zvuci
  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2015
  Autori Marija Pilipović

  Svečani jubilarni koncert MŠ „Vlado Milošević“ - Kvartet flauta Flutete

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2014
  Autori Marija Pilipović

  Svečani koncert "Vezeni most" -solo tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 5 min
  Godina 2014
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2014
  Autori Marija Pilipović

  kvartet flauta FLUTETE

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2014
  Autori Marija Pilipović

  Dani Izraela - solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 20 min
  Godina 2013
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2011
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačna tačka koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2011
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  45,Mokranjčvi dani - solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  "Veče savremene muzike" - solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2010
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2009
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 30 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  Novogodišnji koncert - solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 25 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  solistički nastup - pojedinačna tačka koncerta

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  "Sarajevska zima" - solistička tačka - pojedinačna tačka koncerta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2008
  Autori Marija Pilipović

  Zvuci Mokranjčevih sljedbenika - solistički nastup - pojedinačne tačke koncerta

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 20 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  pojedinačna tačka

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  Kamerni trio - pojedinačna tačka koncerta

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 15 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  Solistički nastup - pojedinačna tačka koncerta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 12 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  pojedinačni solo nastup Koncert "Veče uz flautu"

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2007
  Autori Marija Pilipović

  solistička nastup - pojedinačna tačka

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2006
  Autori Marija Pilipović

  Veče kamerne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 60 min
  Godina 2006
  Autori Marija Pilipović

  kamerni sastav (pojedinačni) nastup

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2005
  Autori Marija Pilipović

  Pojedinačna (solistička) tačka

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2005
  Autori Marija Pilipović

  pojedinačna solistička tačka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 10 min
  Godina 2004
  Autori Marija Pilipović

  Solistički koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 50 min
  Godina 2003
  Autori Marija Pilipović