Navigacija

Danijela Zoran
asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2227 Programiranje 1
2263 Projektovanje softvera
2235 Programiranje 2
2255 Inženjering softverskih zahtjeva

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Metode sigurnog prenosa podataka između mobilne aplikacije i udaljenog servera

  Časopis INFO M
  Godina 2013
  Autori Danijela Zoran i Zoran Đurić
  Volumen 12
  Broj 47
  Strana od 16
  Strana do 24
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  Mrežna komunikacija na Android platformi i mehanizmi njene zaštite

  Naučni skup INFOFEST
  Publikacija Zbornik radova INFOFEST 2013
  Godina 2013
  Autori Danijela Zoran i Zoran Đurić
  Strana od 171
  Strana do 180