Navigacija

Danijela Banjac, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet, kancelarija 1210

051/221-820
Uža naučna/umjetnička oblast Računarske nauke
Datum izbora u zvanje 25. januar 2018.

Predmeti

Elektrotehnički fakultet

2263 Projektovanje softvera
2384 Sistemi sa bazama podataka
2344 Sistemi sa bazama podataka
2255 Inženjering softverskih zahtjeva
2235 Programiranje 2
2227 Programiranje 1

Bibliografija

Radovi u časopisima

  An approach to automated two-phase business model-driven synthesis of data models

  DOI 10.1007/978-3-319-66854-3
  Časopis Ouhamou, Y., et al. (eds.) Model and Data Engineering, LNCS
  Godina 2017
  Autori Dražen Brđanin, Danijela Banjac, Goran Banjac i Slavko Marić
  Volumen 10563
  Strana od 57
  Strana do 70
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-66854-3_5

  Metode sigurnog prenosa podataka između mobilne aplikacije i udaljenog servera

  Časopis INFO M
  Godina 2013
  Autori Danijela Zoran i Zoran Đurić
  Volumen 12
  Broj 47
  Strana od 16
  Strana do 24
  Veb adresa http://www.infom.org.rs

Radovi sa skupova

  Controlled Experiment in Business Model-driven Conceptual Database Design

  Naučni skup EMMSAD 2017
  DOI 10.1007/978-3-319-59466-8_18
  Publikacija Lecture Notes in Business Information Processing, vol 287
  Godina 2017
  Autori Drazen Brdjanin, Goran Banjac, Danijela Banjac i Slavko Maric
  Strana od 289
  Strana do 304
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-59466-8_18

  Evaluation of automatically generated conceptual database model based on business process model: controlled experiment

  Naučni skup ICT Innovations 2016
  DOI 10.1007/978-3-319-68855-8
  Publikacija Advances in Intelligent Systems and Computing, vol. 665
  Godina 2016
  Autori Danijela Banjac, Dražen Brđanin, Goran Banjac i Slavko Marić
  Strana od 134
  Strana do 145
  Veb adresa https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-68855-8_13

  Mrežna komunikacija na Android platformi i mehanizmi njene zaštite

  Naučni skup INFOFEST
  Publikacija Zbornik radova INFOFEST 2013
  Godina 2013
  Autori Danijela Zoran i Zoran Đurić
  Strana od 171
  Strana do 180