Navigacija

mr Dunja Janković
viši umjetnički saradnik

Umjetnički saradnik - II-6
Akademija umjetnosti
Uža naučna/umjetnička oblast Reprodukcija muzike
Datum izbora u zvanje 15. septembar 2016.

Bibliografija

Umjetnički radovi

  Svečana akademija povodom Dana grada

  Izdavač Kulturni centar, Gradiška
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Ratko Kolobarić, klarinet Dunja Janković, klavir

  Izdavač Kulturni centar, Udbina
  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  Koncert katedre za duvačke instrumente

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Kristijan Boroš, klarinet Dunja Janković, klavir

  Izdavač Asocijacija muzičkih djelatnika, Travnik
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  Svetosavska akademija

  Izdavač JU Kulturni centar, Gradiška
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2017
  Autori Dunja Marković

  Svečana akademija povodom ulaska srpske vojske u Banja Luku 1918. godine

  Izdavač Akademija nauka RS
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Koncert komorne glazbe

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Koncert

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Koncert studenata klarineta

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Resital solo pjesama

  Izdavač Manifestacija "19 ULICOM BIŠĆA"
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Akademija povodom obilježavanja godišnjica osnivanja Narodne skupštine RS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  KONCERT

  Izdavač Univerzitet u Nišu, Fakultet Umetnosti
  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Svečano književno veče Banja Luka 2016

  Izdavač Udruženje književnika Republike Srpske
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Muzičko putovanje

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Tam sem jaz doma

  Izdavač Udruženje Slovenaca RS "Triglav" Banja Luka
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Veče operskih arija

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  IX festival solo pjevača "Bruna Špiler" Herceg Novi

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Svečana akademija "Sloboda" Dan opštine Gradiška

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Koncert katedre za duvačke instrumente

  Izdavač Dani Vlade S. Miloševića
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Veče insturmentalnih kompozicija Vlade S. Miloševića "Partiture iz paučine"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Muzičko putovanje

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Udruženja pjevača operske muzike FIGARO "U susret operi"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  U susret operi

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  U susret operi

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Veče operskih arija

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Muzička razglednica

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  U susret operi

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2016
  Autori Dunja Marković

  Svečano otvaranje četvrtog Kongresa doktora medicine Republike Srpske

  Izdavač Banja Vrućica, Teslić
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Muzikom kroz svijet

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Svečani koncert UPOM "Figaro" "U susret operi"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Koncert UPOM "Figaro" Povodom Dana opštine Prnjavor U susret operi

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT UDRUŽENJA PJEVAČA OPERSKE MUZIKE FIGARO

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  17.međunarodni susreti flautista "Tahir Kulenović"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Svečana akademija povodom Dana Evrope u BIH "Vrijeme je za Evropu i regionalno partnerstvo"

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Koncert TO RKUD "Pelagić"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Čujete li kolo kako peva

  Izdavač Društvo guslara "Student" Beograd
  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Muzičko putovanje

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Muzičko putovanje

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Muzičko putovanje

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Otvaranje 96. „Šantićevih večeri poezije”

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  SVEČANI KONCERT "VEZENI MOST" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT UDRUŽENJA PJEVAČA OPERSKE MUZIKE FIGARO U SUSRET OPERI

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  SVEČANA AKADEMIJA U POVODU DANA GRADA

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  DANI VLADE S. MILOŠEVIĆA Koncert katedre za duvačke instrumente

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Koncert Udruženja pjevača operske muzike "Figaro" U susret operi

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT studenata odsjeka za flautu

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Veče savremene muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Prvi koncert UPOM Figaro U susret operi

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  SVETOSAVSKA AKADEMIJA

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT bivših učenika škole sa duvačkog odsjeka i odsjeka za solo pjevanje povodom 60.godina postojanja muzičke škole u Prijedoru

  Izdavač JU Muzička škola "Savo Balaban" Prijedor
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Dan Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  Proslava Dana fakulteta, Dan za brucoše

  Izdavač Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2015
  Autori Dunja Marković

  KONCERT "U susret Božiću"

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Albina Smajlović, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata solo pjevanja Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata katedre za solo pjevanje Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  Muzikom kroz svijet

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  Muzikom kroz svijet

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Muzički koraci

  Izdavač UMURS
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Muzički koraci

  Izdavač UMURS
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Muzički koraci

  Izdavač UMURS
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  Konferansa za svečanu akademiju povodom 14. godišnjice Brčko Distrikta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  DANI VLADE S. MILOŠEVIĆA Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  Muzikom kroz svijet

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  VEČER FLAUTE KONCERT STUDENATA BANJALUČKE AKADEMIJE

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT KOMPOZITORA VEČE SAVREMENE MUZIKE

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Albina Smajlović, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  DANI VLADE S. MILOŠEVIĆA

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  Život protkan notama Vlade S. Miloševića

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2014
  Autori Dunja Marković

  VEČE OPERSKE MUZIKE Studenti Akademije umjetnosti uUniverziteta u Banjaluci

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  Trio Alegoria (Bosnia Erzegovina)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Muzički koraci

  Izdavač UMURS
  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  Svečana akademija povodom otvaranja fakulteta Političkih nauka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  DIPLOMSKI KONCERT Dragana Radovanović, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Ivana Živanić, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Albina Smajlović, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  VEČE KAMERNE MUZIKE Koncert studenata akademije umjestnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  Svečana akademija DAN OPŠTINE

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  DANI VLADE S. MILOŠEVIĆA Koncert studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2013
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata solo pjevanja Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata Akademije umjetnosti povodom Dana univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Miljana Brezičanin, sopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Ana Simanić, mecosopran

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dunja Marković

  HUMANITARNI KONCERT STUDENATA AKADEMIJE UMJETNOSTI "ZA MALO SRCE GABRIJELINO"

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2012
  Autori Dunja Marković

  Koncert studenata Akademije umjetnosti u Banjoj Luci katedri za solo pjevanje i kamernu muziku

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata Akademije umjetnosti povodom dana Univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  KONCERT DUNJA MARKOVIĆ, KLAVIR

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Trajanje 55 minuta
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  KONCERT STUDENATA AKADEMIJE UMJETNOSTI

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  Dani Vlade S. Miloševića, Koncert studenata Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  Daniel Pearl World Music Day

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2011
  Autori Dunja Marković

  MASTER KLAS NATAŠA VELJKOVIĆ (AUSTIJA)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  Takmičenje solo pjevača „Lazar Jovanović“, Beograd, Srbija, 14-17.12.2010, PRVA NAGRADA (kamerni ansambl)

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  Treće međunarodno takmičenje solo pjevača „Bruna Špiler“, Herceg Novi, Crna Gora

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  Koncert studenata Akademije umjetnosti u Banjoj luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  KONCERT PRVONAGRAĐENIH UČESNIKA OSMOG TAKMIČENJA SOLO PEVAČA "LAZAR JOVANOVIĆ"

  Tip Grupni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  KONCERT studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci podovom Dana univerziteta

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  Obilježavanje 14 godina rada i razvoja Arhitektonsko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenti Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci Katedra za klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  Revija mladih pijanista povodom velikog jubileja 200-te godišnjice od rođenja Frederika Šopena

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2010
  Autori Dunja Marković

  MASTER KLAS, KOLIN STOUN (VELIKA BRITANIJA)

  Tip Samostalni koncert (međunarodnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT HENDLOVE MUZIKE STUDENTI AKADEMIJE UMJETNOSTI

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  OTVARANJE VIII GODIŠNJE IZLOŽBE STUDENATA AKADEMIJE UMJETNOSTI Koncert studenata muzičkog studijakog programa

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata katedre za klavir Akademije umjetnosti u Banjaluci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT KAMERNE MUZIKE Studenti Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  NOĆ MUZEJA KONCERT STUDENATA I PROFESORA AKADEMIJE UMJETNOSTI U BANJALUCI

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata katedre za klavir Akademije umjetnosti u Banjoj Luci

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT STUDENATA KLAVIRSKOG ODSJEKA Univerzitet u Banjoj Luci Akademija umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2009
  Autori Dunja Marković

  KONCERT KAMERNE MUZIKE

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Studenata klavirskog smijera Akademije umjetnosti u Banjoj Luci povodom jubileja - 10 godina od osnivanja Akademije umjetnosti

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dunja Marković

  Koncert barokne muzike

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2008
  Autori Dunja Marković

  Četrnaesto takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  KONCERT Dva jubileja - Domenico Scarlatti (1658-1757) Edward Grieg (1843-1907)

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  MATURSKI KONCERT Vedrana Stojić, klavir i Dunja Marković, klavir

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  GODIŠNJI KONCERT Učenika Muzičke škole "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  KONCERT KLAVIRSKOG ODSJEKA Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  VEČE KLAVIRKE MUZIKE Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2007
  Autori Dunja Marković

  Trinaesto takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dunja Marković

  GODIŠNJI KONCERT Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2006
  Autori Dunja Marković

  Dvanaesto takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dunja Marković

  Dvanaesto takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dunja Marković

  POLUGODIŠNJI KONCERT Muzička škola "Vlado Milošević" Banja Luka

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dunja Marković

  KONCERT KAMERNE MUZIKE

  Tip Grupni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2005
  Autori Dunja Marković

  Deveto takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2002
  Autori Dunja Marković

  Sedmo takmičenje muzičkih škola RS

  Tip Samostalni koncert (nacionalnog karaktera)
  Godina 2000
  Autori Dunja Marković