Navigacija

doc. dr Dragiša Vasić
docent

Uža naučna/umjetnička oblast Nacionalna istorija
Datum izbora u zvanje 2. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

MIS15BKD Bosanska Krajina u savremeno doba
MIS15NSA Nacionalna savremena istorija (poslije 1945. godine)
MIS15BHJ Bosna i hercegovina u jugoslovenskoj federaciji
ARV112-16 Arhivistika
MI148 Metodika nastave istorije
MZ147 Muzeologija
IS112 Istorija
MIS15MSA Metodologija savremene istorije
MIS15NID Nacionalna istorijska demografija savremenog doba
MIS15IPS Istorija političkih stranaka u Jugoslaviji i Republici Srpskoj

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Odličan učitelj Petar Bogunović

  DOI 10.7251/RAD1725153V
  Časopis RADOVI časopis za humanističke i društvene nauke
  Godina 2017
  Autori Dragiša Vasić
  Broj 25
  Strana od 153
  Strana do 170

  Istorijski korijeni naselja i toponomastičke odlike teslićkog kraja

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 89
  Strana do 107

  Doboj i Tešanj uoči i u vrijeme austrougarske okupacije 1878. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 107
  Strana do 118

  Bio-bibliografija dr Branka Čubrilovića

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 615
  Strana do 621

  Organi lokalne uprave u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine 1878-1918.

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 245
  Strana do 255

  Branko Čubrilović kao pripadnik "Mlade Bosne"

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 201
  Strana do 225

  Banja Vrućica Sime Krstića

  Časopis Zbornik za istoriju Bosne i Hercegovine
  Godina 2009
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 226
  Strana do 241

  Školstvo teslićkog kraja 1918-1941

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2009
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 303
  Strana do 334

Radovi sa skupova

  Muslimanska/bošnjačka istoriografija o ustanku Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878.

  Naučni skup Okrugli sto "Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine"
  Publikacija Zbornik radova Ustanak Srba u Hercegovini i Bosni 1875-1878. godine (Povodom 140 godina od podizanja ustanka)
  Godina 2016
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 45
  Strana do 63

  Istraživanja istorije Bosne i Hercegovine u kontekstu glavnih tokova nacionalne istoriografije i istoriografije u svijetu

  Naučni skup Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama
  Publikacija Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društvenim naukama: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 13. i 14. novembar 2015. godine)
  Godina 2015
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 51
  Strana do 60

  Pogromi nad Srbima u Bosni i Hercegovini 1914. godine

  Naučni skup Prvi svjetski rat - uzroci i posljedice
  Publikacija Prvi svjetski rat - uzroci i posljedice, ANURS, Naučni skupovi, Knjiga XXIX, Odjeljenje društvenih nauka, Knjiga 32, Banja Luka 2014.
  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 211
  Strana do 239

  Neophodnost primjene istorijske metode u izučavanju popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini (1879-2013)

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti - Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva
  Publikacija Kritičko mišljenje - faktor razvoja nauke i društva: zbornik radova sa naučnog skupa (Banja Luka, 24. i 25. novembar 2014. godine)
  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 141
  Strana do 162

Ostali radovi

  Dušan V. Kuzmanović, Kuzmanovići (porodični rodoslov), Narodna biblioteka "Danilo Kiš", Teslić, 2016. (prikaz)

  Godina 2016
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 427
  Strana do 429

  Goran Latinović, Jugoslavija i skandinavske zemlje (1918-1945): diplomatski, ekonomski i kulturni odnosi

  Godina 2015
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 223
  Strana do 225

  Grupa autora, Banja Luka: znamenite žene u istoriji grada, Banja Luka, 2014. (recenzija)

  Godina 2015
  Autori Dragiša Vasić

  Goran Latinović, Jugoslavija i skandinavske zemlje (1918-1945), Banja Luka, 2014. (recenzija)

  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić

  Dragan Šućur, Jadovnička golgota sveštenoslužitelja Srpske pravoslavne crkve 1941. godine, Banja Luka, 2014. (recenzija)

  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić

  Drvoprerađivačka industrija u Tesliću od 1896. do 1941. godine

  Godina 2013
  Autori Dragiša Vasić
  Strana od 259
  Strana do 280

  Borka Đurđević, Biblioteke Teslića i okoline, Teslić, 2013. (recenzija)

  Godina 2013
  Autori Dragiša Vasić

Knjige

  Destilacija Teslić - 120 godina (1896-2016)

  Izdavač Atlantik bb d.o.o. Banja Luka
  ISBN 978-99955-38-35-4
  Godina 2016
  Autori Dragiša Vasić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 263

  Teslić i okolina u vrijeme transformacije feudalizma u kapitalizam (1878-1941)

  Izdavač Filozofski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-59-42-7
  Godina 2014
  Autori Dragiša Vasić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 524

  Djelatnost Branka Čubrilovića u izbjeglištvu 1941-1945.

  Izdavač Filozofski fakultet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99938-34-70-0
  Godina 2007
  Autori Dragiša Vasić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 263