Navigacija

Mihael Resanović

Bibliotekar - II-27
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prevod jednog konfidentskog izvještaja vezanog za borbu Srba u Bosni i Hercegovini za crkveno-školsku autonomiju od 14. januara 1899. godine

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2015
  Autori Boško Branković i Michael Resanović
  Broj 7
  Strana od 297
  Strana do 299