Navigacija

mr Duška Jović
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Sestrinstvo II
Datum izbora u zvanje 27. oktobar 2016.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Imunski status trudnica u odnosu na najčešće uzročnike kongenitalnih infekcija u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SEZO116011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Učestalost hidronefroze kod djece i adolescenata hospitalizovanih na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1601021J
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Sanja Jovičić, Snežana Petrović-Tepić, Ljiljana Božić i Duška Jović
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 26
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/wp-content/uploads/2016/06/1-2016-04-Jovicic_21-26.pdf

  Nursing Education in BiH: Roadmap toward the EU Directive

  DOI 10.12738/SM/2015.2.012
  Časopis International Journal of Health Education and Administration
  Godina 2015
  Autori Mirza Oruč, Dejan Bokonjić, Filip Dumez, Marteen Kaaijk, Lubica Rybarova, Salih Tandir, Adnan Mujazinović i Duška Jović
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 73
  Strana do 82
  Veb adresa www.sanitasmagisterium.com

  Ebola 2014 – epidemija bez presedana

  DOI 10.7251/SEZ0215011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 2
  Broj 2303-6362
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Problemi diplomiranih medicinskih sestara u svakodnevnoj praksi

  DOI 10.7251/SEZ0215005J
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević i Nataša Egeljić-Mihailović
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 10
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI JAVNE SLIKE SESTRINSTVA

  DOI 217043724
  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.uinars.info

  Stavovi i mišljenja studenata zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci o studijskom programu i sestrinstvu kao profesiji

  DOI 10.7251/SMDSR1501049J
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević, Milan Skrobić, Amela Matavulj i Jasminka Vučković
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 54
  Veb adresa www.scriptamedica.com

  Učestalost i karakteristike infekcija urinarnog trakta kod djece u prvoj godini života hospitalizovane na Klinici za dječje bolesti Banja Luka

  DOI 10.7251/BII1402030P
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vlastimir Vlatković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Duška Jović, Krsto Jandrić i Svjetlana Milanović
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 30
  Strana do 38
  Veb adresa www.biomedicinskaistrazivanja.com

  Formalno visoko obrazovanje medicinskih sestara i tehničara u Bosni i Hercegovini

  DOI 10.7251/SEZ0114025A
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2014
  Autori Mediha Avdić, Duška Jović, Emira Dropić, Greet van Malderen i Rene Schwendimann
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 27
  Veb adresa www.sestzu-au.com

Radovi sa skupova

  Znanje i stavovi medicinskih sestara o antibioticima i prevenciji infekcija u jedinicama intenzivne njege

  Naučni skup 4. simpozij medicinskih sestara i tehničara
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović

  Revizija pušenja

  Naučni skup I kongres medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Duška Jović i Tajana Stojanović
  Strana od 83

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

Ostali radovi

  Potvrdnica - sudjelovanje na 4.simpoziju medicinskih sestara i tehničara s međunarodnim sudjelovanjem o temi "Iskustva sestrinske profesije prije i poslije ulaska u EU"

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Ispitivanje kvalteta života djece oboljele od astme - master rad

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Sertifikat za rukovanje modelom Mega Code Kelly basic and Sim Pad System - ALS trenažer

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Sertifikat za rukovanje aparatom LIFEPAK 20e monitor sa defibrilatorom

  Godina 2016
  Autori Duška Jović

  Certificate - actively participated in the training activities of the Twining project

  Godina 2015
  Autori Duška Jović

  Certtificate of Attendance - Training - CCNURCA project - Practical skills training in nursing; knowledge exchange between EU and West Balkan partners

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Sertifikat - učešće na I Kongresu UMSTiB Republike Srpske

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Tvining projekat - Jačanje institucija i kapaciteta za implementaciju Direktive EU o regulisanim profesijama

  Godina 2014
  Autori Duška Jović

  Certifikat - aktivan učenik na I naučno-stručnoj konferenciji sa međunarodnim učešćem "Sestrinstvo juče, danas, sutra"

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Certificate - 6th International Scientific Conference on Nursing and Health Care Research

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Certificate - 5th International Research School - FROM RESEARCH TO PUBLICACION

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  COWI, IPF - Projektovanje Medicinskog fakulteta, Centra za edukaciju i istraživanje, Fakulteta zdravstvenih nauka i Srednje medicinske škole

  Godina 2013
  Autori Duška Jović

  Projekat jačanja sestrinstva u Bosni i Hercegovini

  Godina 2012
  Autori Duška Jović

Knjige

  Katalog kliničkih vještina Studijski program Zdravstvena njega

  Izdavač Medicinski fakultete Univeziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-00-4
  Godina 2016
  Autori Milan Skrobić, Amela Matavulj, Duška Jović, Suzana Savić, Verica Dragović, Nataša Egeljić-Mihailović, Stojanka Mirković, Silvija Gambiroža-Šatara, Veselka Gajić, Aleksandra Dojčinović, Daniela Ratešić i Duška Mirnić
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 63