Navigacija

prof. dr Marinko Vučić
vanredni profesor

051/342-100
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina vanredni profesor 25. april 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina
ISS07OH Opšta hirurgija
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07IMNJIB Interna medicina i njega internističkih bolesnika
OZNJ16ZNJIBIM Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina - propedevtika u KBP, - zd.njega int.bolesnika,- interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Ispitivanje gasnih analiza arterijske krvi u akutnoj respiratornoj insuficijenciji kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Tanja Šobot, Zorislava Bajić, Želimir Erić, Peđa Kovačević i Marinko Vučić
  Volumen 7
  Broj 1-2
  Strana od 9
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Polimiozitis i plućne komplikacije

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2017
  Autori Rada Arnautović, Maja Latinčić, Marinko Vučić, Peđa Kovačević i Miroslav Đurica
  Strana od 291
  Strana do 297
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2017.pdf

  Učestalost oksigenacionih poremećaja u cirozi jetre

  Časopis Respiratio
  Godina 2016
  Autori Zoran Mavija, Milka Mavija, Slavko Grbić, Antonija Verhaz i Marinko Vučić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 91
  Strana do 96

  Atipični karcinoid pluća – prikaz slučaja

  Časopis Respiratio
  Godina 2015
  Autori Marinko Vučić, Maja Latinčić, Radoslav Gajanin i M Aničić
  Strana od 201
  Strana do 205

  Interferon lambda-2 levels in sputum of patients with pulmonary Mycobacterium tuberculosis infection

  DOI 10.1111/sji.12178
  Časopis SCANDINAVIAN JOURNAL OF IMMUNOLOGY
  Godina 2014
  Autori Maja Travar, Marinko Vučić i Miroslav Petković
  Volumen 80
  Broj 1
  Strana od 43
  Strana do 49
  Veb adresa http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-3083

  Klinički značaj SPECT scintigrafije pluća sa 99mTc-depreotidom u postavljanju dijagnoze karcinoma pluća - pilot studija

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2010
  Autori Dragi Stanimirović, Zvezdana Rajkovača, Siniše Stanković, Siniša Gajić, Mirko Stanetić i Marinko Vučić
  Volumen 41
  Broj 1 (1 Suppl)
  Strana od 151
  Strana do 156

  RANA WEGENEROVA GRANULOMATOZA KAO SOLITARNA PLUĆNA LEZIJA

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Valentina Soldat-Stanković, Marinko Vučić, Krsto Jandrić i Siniša Gajić
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl I)
  Strana od 55
  Strana do 57

  Detekcija karcinoma pluća SPECT scintigrafijom pluća sa 99mTc depreotidom

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Zvezdana Rajkovača, Marinko Vučić, Želimir Erić, Siniša Gajić, Siniša Stanković, Peđa Kovačević, Amela Matavulj i Nenad Ponorac
  Volumen 40
  Broj 1 (Suppl 1)
  Strana od 169
  Strana do 173

  Lipoidna pneumonija - prikaz slučaja.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Marinko Vučić, Mladen Duronjić, Dušan Janičić i Radoslav Gajanin
  Volumen 41
  Broj 1
  Strana od 302
  Strana do 306

  Liječenje neinvazivnom ventilcijom u Klinici za plućne bolesti KC Banja Luka - prva iskustva

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Peđa Kovačević, Mirko Stanetić, Mira Čadžo, Lora Novaković, Rada Arnautović, Marinko Vučić, Amela Matavulj i Zvezdana Rajkovača
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 19
  Strana do 23

Radovi sa skupova

  Rijetka lokalizacija epitelno-mioerpitelnog tumora u plućima: Prikaz slučaja.

  Naučni skup 5. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova 2017
  Godina 2017
  Autori Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Milana Šarović, Vesna Gajanin i Marinko Vučić
  Strana od 250
  Strana do 255

  I n terl eu k i n 2 8 A l evel s i n s p u tum o f p a ti en ts w i th p u lm o n a ry tu b erc u l o s i s c om p a red w i th h ea l th y a n d l a ten t tu b erc u l o s i s g ro u p

  Naučni skup European congress of clinical microbiology and infectious diseases ECCMID 2015
  Publikacija ECCMID 2015 Copenhagen
  Godina 2015
  Autori Maja Travar, Marinko Vučić i Miroslav Petković
  Veb adresa http://www.eccmid.org/2015/

  Koncentracija tumorskih markera (AFP, CEA, CA-19-9) u serumu i pleuralnom punktatu u bolesnika sa oboljenjima pluća praćenih pleuralnim izljevom

  Naučni skup Kongres nuklearne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Živojin Radić, Gostimir Mikač, Marinko Vučić, Bojana Markić i S Kecman