Navigacija

doc. dr Dragomir Kozomara
docent

Nastavnik - II-4
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 18

051/340-127
lokal 127
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – srpski jezik
Datum izbora u zvanje 13. februar 2014.

Predmeti

Filološki fakultet

09SFASKJ Fonologija i akcentologija srpskog književnog jezika
12ESJ2 Srpski jezik 2
12RFSJ Fonetika srpskog jezika
09SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika II
09SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika I
12SFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
12SDSJ1 Dijalektologija srpskog jezika 1
12ESJ1 Srpski jezik 1
12SFSJ Fonetika srpskog jezika
12SDSJ2 Dijalektologija srpskog jezika 2
09IOSD Osnovi srpske dijalektologije
13ISJ2 Srpski jezik 2
13ISJ1 Srpski jezik 1
12RFASJ Fonologija i akcentologija srpskog jezika
09ESJ1 Srpski jezik 1
09SFSKJ Fonetika srpskog književnog jezika
09ESJ2 Srpski jezik 2
09IFSJ Fonetika srpskog jezika
09IFSJA Fonologija srpskog jezika sa akcentologijom
09SUS Uvod u srbistiku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  O vokalizmu govora Javorana

  Časopis Srpski jezik - studije srpske i slovenske
  Godina 2015
  Autori Dijana Crnjak i Dragomir Kozomara
  Broj XX
  Strana od 697
  Strana do 710

  O vokalu a u srpskim posavskom govorima između Vrbasa i Ukrine

  Časopis Godišnjak za srpski jezik, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu
  Godina 2013
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 279
  Strana do 288

  Akcenatske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2009
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 533
  Strana do 549

  Važnije fonetske osobine govora Čečave

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2007
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 235
  Strana do 258

  Kratak pregled konsonantskog sistema govora sela Stanari kod Doboja

  Časopis Srpski jezik
  Godina 2003
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 637
  Strana do 643

  Mlinarska terminologija Bastasa

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2002
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 197
  Strana do 200

  Važnije glasovne osobine govora sela Bare kod Bugojna

  Časopis Zbornik za srpski jezik, književnost i umjetnost
  Godina 2001
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 203
  Strana do 208

Radovi sa skupova

  O ortografiji gračkih pripovjedaka Ive Andrića

  Naučni skup Grački opus Iva Andrića
  Godina 2010
  Autori Dragomir Kozomara
  Strana od 355
  Strana do 361

Knjige

  Fonetske i morfološke osobine srpskih posavskih govora između Vrbasa i Ukrine

  Izdavač Srpska akademija nauka i umetnosti : Institut za srpski jezik SANU
  ISBN 0353-8257
  Godina 2016
  Autori Dragomir Kozomara
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 155