Navigacija

Vesna Marčeta, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 8

051/340-131
lokal 131
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – francuski jezik
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.