Navigacija

Vesna Marčeta, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 8

051/340-131
lokal 131
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – francuski jezik
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

09FFJ5 Francuski jezik V
09FFJ7 Francuski jezik VII
09FFJ8 Francuski jezik VIII
09FFJ6 Francuski jezik VI
OFL16FJ4 Francuski jezik 4

Fakultet političkih nauka

N-57 Francuski jezik 3
N-31-1 Francuski jezik 4
P-59 Francuski jezik 4
N-58 Francuski jezik 4
P-58 Francuski jezik 3