Navigacija

Vesna Marčeta
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet

Filološki fakultet, kancelarija 8

051/340-131
lokal 131
Uža naučna/umjetnička oblast Specifični jezici – francuski jezik
Datum izbora u zvanje 23. februar 2017.

Predmeti

Filološki fakultet

09FFJ4 Francuski jezik IV
09FFJ8 Francuski jezik VIII
09FFJ7 Francuski jezik VII
09FFJ3 Francuski jezik III
09FFJ5 Francuski jezik V
09FFJ6 Francuski jezik VI