Navigacija

Sandra Lukić
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

OI135 Opšta istorija (16 - 18. vijek)
OI136 Opšta istorija (1789-1914)

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Kratak pregled memoaristike o sistemu koncentracionih logora Jasenovac

  DOI 10.7251/TOP2016041L
  Časopis Topola. Časopis JU Spomen-područja Donja Gradina
  Godina 2016
  Autori Sandra Lukić
  Broj 2
  Strana od 41
  Strana do 60

  Pol Tompson, Glas prošlosti: usmena istorija, Beograd: Klio 2012, str.353, prikaz knjige

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Sandra Lukić
  Volumen VI
  Strana od 579
  Strana do 581

  Darko Gavrilović, Isusov lik u istoriji kulture, Stylos Art, 2009, str.409, prikaz knjige

  Časopis Kultura Polisa. Časopis za negovanje demokratske političke kulture, Novi Sad
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 15
  Strana od 383
  Strana do 387

  Simbolizam i značaj rimskih kovanica: srebrni denari Gaja Julija Cezara, Marka Junija Bruta, Marka Antonija i Kleopatre

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Volumen III
  Strana od 29
  Strana do 35

  Luj IX Sveti kao uzor hrišćanskog vladara,

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj III
  Strana od 55
  Strana do 59

  Masada u doba Judejskog rata (Ideologija i simbolika)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Sandra Lukić
  Volumen II
  Strana od 123
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  Usmena istorija kao bitan činilac na putu istorijskog saznanja - Neophodnost razvijanja metodologije usmene istorije

  Naučni skup Naučni skup. Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društevnim naukama.
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banjaluka, 13. i 14. novembar 2015.)
  Godina 2016
  Autori Sandra Lukić
  Strana od 367
  Strana do 381