Navigacija

Sandra Lukić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filozofski fakultet
051/322-780
Uža naučna/umjetnička oblast Opšta istorija
Datum izbora u zvanje 7. april 2016.

Predmeti

Filozofski fakultet

OI136 Opšta istorija (1789-1914)
MIS15IGO Istorija geografskih otkrića od 15. do 18. vijeka
MIS15ONV Opšta istorija novog vijeka
MIS15MNV Metodologija naučnih istraživanja novovjekovne istorije
MIS15EKN Evropska kultura u novom vijeku
SJI136-16 Srpska i južnoslovenska istorija (1804 - 1918) 2
MIS15IHM Istorija Habzburške monarhije od 1437. do 1867. godine
MIS15IED Istorija evropske diplomatije od kraja 15. do početka 19. vijeka
SJI135-16 Srpska i južnoslovenska istorija (1804 - 1918) 1
MIS15ISP Istočno pitanje
MIS15VOK Vojna Krajina, hrvatske zemlje i Dubrovačka Republika XVI-XIX vijeka
OI135 Opšta istorija (16 - 18. vijek)
MIS15TRN Transformacija religije u novom vijeku

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Lajoš Košut u savremenoj srpskoj istoriografiji

  DOI 10.7251/SIC1801197L
  Časopis Srpski istorijski časopis
  Godina 2018
  Autori Sandra Lukić
  Broj I
  Strana od 197
  Strana do 222

  Zdravka Zlodi, Tomek J. Lis, Bosna u uspomenama poljske liječnice Teodore Krajewske z Kosmowskich (1854.-1935.), Zagreb 2015, str.271, prikaz knjige

  DOI 10.7251/GUARS1709357Z
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2017
  Autori Sandra Lukić
  Broj 9
  Strana od 357
  Strana do 359

  Kratak pregled memoaristike o sistemu koncentracionih logora Jasenovac

  DOI 10.7251/TOP2016041L
  Časopis Topola. Časopis JU Spomen-područja Donja Gradina
  Godina 2016
  Autori Sandra Lukić
  Broj 2
  Strana od 41
  Strana do 60

  Pol Tompson, Glas prošlosti: usmena istorija, Beograd: Klio 2012, str.353, prikaz knjige

  DOI 10.7251/GUARS1406577L
  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2014
  Autori Sandra Lukić
  Broj 6
  Strana od 579
  Strana do 581

  Luj IX Sveti kao uzor hrišćanskog vladara,

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 3
  Strana od 55
  Strana do 59

  Simbolizam i značaj rimskih kovanica: srebrni denari Gaja Julija Cezara, Marka Junija Bruta, Marka Antonija i Kleopatre

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 3
  Strana od 29
  Strana do 35

  Darko Gavrilović, Isusov lik u istoriji kulture, Stylos Art, 2009, str.409, prikaz knjige

  Časopis Kultura Polisa. Časopis za negovanje demokratske političke kulture, Novi Sad
  Godina 2011
  Autori Sandra Lukić
  Broj 15
  Strana od 383
  Strana do 387

  Masada u doba Judejskog rata (Ideologija i simbolika)

  Časopis GLASNIK UDRUŽENJA ARHIVSKIH RADNIKA
  Godina 2010
  Autori Sandra Lukić
  Broj 2
  Strana od 123
  Strana do 135

Radovi sa skupova

  Usmena istorija kao bitan činilac na putu istorijskog saznanja - Neophodnost razvijanja metodologije usmene istorije

  Naučni skup Naučni skup. Stanje i perspektive istraživanja u humanističkim i društevnim naukama.
  Publikacija Zbornik radova sa naučnog skupa (Banjaluka, 13. i 14. novembar 2015.)
  Godina 2015
  Autori Sandra Lukić
  Strana od 367
  Strana do 381

Ostali radovi

  „Obrazovanje o holokaustu, genocidima u NDH i prevenciji genocida", projekat Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Pedagoškog zavoda Republike Srpske, u saradnji sa Republičkim centrom za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Udruženjem građana „Nefeš Haja” i Udruženjem studenata istorije „Dr Milan Vasić”

  Godina 2017
  Autori Sandra Lukić

  „Kultura sjećanja i pamćenja - Odnos prema žrtvama holokausta i genocida 1939-1945“, međunarodni projekat Muzeja Republike Srpske i Udruženja građana „Nefeš Haja“

  Godina 2012
  Autori Sandra Lukić

  The United States Holocaust Memorial Museum Oral History Project (Jeff and Toby Herr Foundation)

  Godina 2010
  Autori Sandra Lukić

  Words & Images: The Jerusalem Literary Project

  Godina 2006
  Autori Sandra Lukić

  United Nations Development Programme Internship, Washington DC

  Godina 2004
  Autori Sandra Lukić

  Bosnia and Herzegovina Undergraduate Development Program, University of Missouri, Columbia

  Godina 2004
  Autori Sandra Lukić

  „International Women's Day" Panel, University of Missouri-Columbia

  Godina 2004
  Autori Sandra Lukić

  Bosnia and Herzegovina/Dayton Education and Business Exchange Program, US Department of State and University of Dayton, Ohio

  Godina 2000
  Autori Sandra Lukić