Navigacija

mr Mirjana Miškić
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 18

051/339-019
lokal 119
Uža naučna/umjetnička oblast Rimsko pravo
Datum izbora u zvanje 6. jul 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07RIP Rimsko pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Mandat i ostali vidovi zastupanja u rimskom pravu

  DOI 10.7251/GOD1739221B
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2017
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 39
  Strana od 221
  Strana do 233

  Teorije o porijeklu mandata

  DOI 10.7251/SPM162249005B
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2016
  Autori Mirjana Bogunović
  Broj 49
  Strana od 121
  Strana do 148
  Veb adresa http://www.spmisao.rs/wp-content/uploads/2016/02/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D1%98%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%9B.pdf

  Mandatum i iussum

  DOI 10.7251/GPF1537095B
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 37
  Strana od 95
  Strana do 116
  Veb adresa www.godisnjjakpf.rs

  Objektivna odgovornost u rimskom pravu

  DOI 10.7251/GPF1404187B
  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2014
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 36
  Strana od 187
  Strana do 209
  Veb adresa www.godisnjakpf.rs

  Problemi kauzaliteta u akvilijanskoj kazuistici

  DOI 10.5937/zrpfns47-4147
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 4/2013
  Strana od 437
  Strana do 447
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/

  Neka razmatranja o položaju svetih stvari (res sanctae) u rimskom pravu

  DOI 10.7251/SPM1346117B
  Časopis SRPSKA PRAVNA MISAO
  Godina 2013
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 46
  Strana od 117
  Strana do 138
  Veb adresa www.spmisao.rs

  Žena u rimskom pravu-subjekt ili objekt prava?

  DOI 10.5937/zrpfns46-2411
  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu
  Godina 2012
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 2/2012
  Strana od 539
  Strana do 550
  Veb adresa http://www.pf.uns.ac.rs/

  Značenje riječi "iniuria" u kontekstu delikta " Damnum iniuria datum"

  Časopis Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
  Godina 2012
  Autori Mirjana Bogunović
  Volumen 1
  Broj 63
  Strana od 425
  Strana do 442
  Veb adresa www.prafak.ni.ac.rs

Radovi sa skupova

  Podijeljena odgovornost između štetnika i oštećenog u okviru Akvilijevog zakona

  Naučni skup " Izgradnja i funkcionisanje pravnog sistema"
  Publikacija Pravna riječ
  Godina 2012
  Autori Mirjana Bogunović
  Strana od 271
  Strana do 281