Navigacija

Sanda Gvero, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet

Pravni fakultet, kancelarija 15

051/339-011
Uža naučna/umjetnička oblast Radno i socijalno pravo
Datum izbora u zvanje 19. februar 2015.

Predmeti

Pravni fakultet

OS07PRN Pravno normiranje
OS07RSP Radno i socijalno pravo

Fakultet političkih nauka

SR-25 Socijalno pravo
SR-35 Radno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Problem zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 55

  Problemi zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

Radovi sa skupova

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup X Majsko savetovanje
  Publikacija Uslužni poslovi, zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Strana od 589
  Strana do 603
  Veb adresa http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko/desetomajsko

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup Uslužni poslovi
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Strana od 589
  Strana do 603