Navigacija

mr Brane Zlokapa
viši asistent

Saradnik - II-5
Šumarski fakultet

Šumarski fakultet, kancelarija 19

051/464-628
lokal 113
Uža naučna/umjetnička oblast Planiranje gazdovanja šumama
Datum izbora u zvanje 16. januar 2014.

Predmeti

Šumarski fakultet

MŠ11IPPO Integralno planiranje potencijala šumskih ekosistema
MŠ10TIPO Tipologija šuma
MŠ11FUNK Planiranje proizvodne i drugih funkcija šuma
OŠ13URĐ1 Uređivanje šuma I
MŠ13IPGŠ Integralno planiranje gazdovanja šumama
OŠ13URĐ2 Uređivanje šuma II

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Prirodno obnavljanje mješovite sastojine smrče i jele (Abieti – Piceetum) oštećene od smrčinog potkornjaka na području Kneževa

  Časopis Šumarstvo
  Godina 2008
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković i Brane Zlokapa
  Broj 3
  Strana od 53
  Strana do 64

Radovi sa skupova

  Planiranje gazdovanja šumama u uslovima rizika u Republici Srpskoj

  Naučni skup Seminar „Planiranje gazdovanja šumama u u uslovima rizika“, Šumarski fakultet u Beogradu i JP „Srbija šume“
  Godina 2013
  Autori Zoran Govedar, Zoran Stanivuković, Srđan Keren, Brane Zlokapa, V. Blagojević i S. Opačić

  Privatno šumarstvo u funkciji ruralnog razvoja i borbe protiv siromaštva

  Naučni skup Društvena kriza i prevazilaženje siromaštva u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini
  Godina 2009
  Autori Zoran Govedar, Miro Maksimović, Doni Blagojević, Vojislav Dukić, Danijela Petrović i Brane Zlokapa