Navigacija

prof. dr Gordana Čenić-Jotanović
redovni profesor

051/430-039
Uža naučna/umjetnička oblast Međunarodna ekonomija
Datum izbora u zvanje 29. januar 2009.

Predmeti

Ekonomski fakultet

2O14MTPM Teorija i politika međunarodne trgovine
2TiPMT Teorija i politika međunarodne trgovine

Fakultet političkih nauka

PN-43 Međunarodni ekonomski sistemi i odnosi

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Promocija izvoza kao bazna postavka dugoročne strategije razvoja (na primjeru Bosne i Hercegovine).

  Časopis Akta Ekonomika
  Godina 2008
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 215
  Strana do 226

  Međunarodni standardi tržišta rada iz ugla zapošljavanja mladih

  Časopis Finrar
  Godina 2007
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 14
  Strana do 18

  Interno preduzetništvo i preduzetnički intelidžens u poslovanju transnacionalnih kompanija.

  Časopis Akta Ekonomika
  Godina 2006
  Autori Gordana Čenić-Jotanović i Nikola Vukmirović
  Strana od 111
  Strana do 150

  Pravo na rad i nezaposlenost kao posljedica procesa privatizacije u Republici Srpskoj

  Časopis Finrar
  Godina 2005
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 11
  Strana do 14

  Javne finansije na lokalnom nivou sa aspekta prilagođavanja Evropskoj uniji

  Časopis Finrar
  Godina 2004
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 4
  Strana do 8

  Harmonizovani sistem ekonomskih odrednica u Republici Srpskoj kao preduslov međunarodnog integrisanja

  Časopis Finrar
  Godina 2003
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 4
  Strana do 8

  Integracija zemalja Jugoistočne Evrope

  Časopis Finrar
  Godina 2000
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 24
  Strana do 28

  Međunarodni dugovi i problem rješavanja dužničke krize

  Časopis Finansije
  Godina 1999
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 419
  Strana do 431

  Savremeni monetarni i ekonomski razvoj Evropske unije

  Časopis Finansije
  Godina 1999
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 4
  Strana do 5

Radovi sa skupova

  Uticaj multinacionalnih kompanija na suverenitet zemalja u razvoju. Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa

  Naučni skup „Globalizacija i suverenost“
  Godina 2014
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 197
  Strana do 207

  Kako ostvariti progres u razvoju malih i srednjih preduzeća jačanjem finansijske uloge Republičke agencije

  Naučni skup „Ambijent za preduzetništvo“,
  Godina 2007
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 51
  Strana do 62

  Ekonomska politika Republike Srpske u 1998. godini sa osvrtom na poresku politiku

  Naučni skup „Savjetovanja jugoslovenskih ekonomista - Ekonomska politika u 1998. i poslovna politika preduzeća“
  Godina 1998
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Strana od 87
  Strana do 95

Knjige

  Međunarodni ekonomski odnosi

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 1983-1983
  Godina 2010
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Poljoprivreda i prehrambena industrija BiH u uslovima globalizacije i institucionalizacije

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 1983-1983
  Godina 2007
  Autori Gordana Čenić-Jotanović i Snežana Rakovački-Tubić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Međunarodni ekonomski odnosi

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 1983-1983
  Godina 2006
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Međunarodni ekonomski odnosi

  Izdavač Ekonomski fakultet Banja Luka
  ISBN 1983-1983
  Godina 1999
  Autori Gordana Čenić-Jotanović
  Tip knjige osnovni udžbenik